Bezcenne – utracone

Stół konsolowy z Sali Tronowej
Stół konsolowy z Sali Tronowej
Stół konsolowy z Sali Tronowej

BEZCENNE – UTRACONE

Z KOLEKCJI ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

W WARSZAWIE


W wyniku wojen, okupacji

i rabunków, jakie dotknęły nasz kraj

w XX wieku – tysiące dzieł sztuki zostało zniszczonych

lub wywiezionych z terenu Polski.

Los wielu z nich pozostaje nieznany.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1992 r. gromadzi dane na temat strat poniesionych przez Polskę w wyniku II wojny światowej oraz podejmuje działania, mające na celu odnalezienie i odzyskanie utraconych zabytków www.mkidn.gov.pl. Starania Ministerstwa wspiera projekt Muzeum Utracone www.muzeumutracone.pl, który promując wiedzę o poszukiwanych obiektach, daje unikalną szansę ich powrotu do życia w świadomości społecznej, a także zwiększa możliwości ich realnego odzyskania. W tworzeniu bazy danych zaginionych dzieł sztuki uczestniczy również Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów www.nimoz.pl, który na łamach czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone” zamieszcza katalog strat oraz obszerne prezentacje zabytków.


Wśród zbiorów zrabowanych i wywiezionych z polskich muzeów, których strata jest szczególnie dotkliwa dla polskiego dziedzictwa narodowego, są wybitne dzieła sztuki z kolekcji króla Stanisława Augusta, w tym bezcenne zabytki z przedwojennego wyposażenia Zamku Królewskiego w Warszawie.

W czasie drugiej wojny światowej zaginęły między innymi stół konsolowy Jeana-Louisa Prieura z Sali Tronowej oraz stojący na nim wielki zegar rotacyjny.

Oprac.: Elżbieta Malanowska
Więcej informacji w: E. Malanowska, Stół konsolowy Jeana-Louisa Prieura z Sali Tronowej w Zamku Królewskim w Warszawie, „Kronika Zamkowa” 2003, nr 1 (45), s. 65-79

Więcej informacji >

Stół konsolowy z Sali Tronowej >

Opisy inwentarzowe >