„Pokrewieństwa” – spotkanie towarzyszące wystawie

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9

 

Pokrewieństwa

Spotkanie towarzyszące wystawie Sztuka widzenia. Nowosielski i inni

10 lutego 2024 r. (sobota), godz. 14:00

Czas trwania: ok. 2 godz.

 

W rozmowie udział wezmą artystki: Bettina Bereś, Apolonia Dwurnik, Zuzanna Janin oraz kuratorka wystawy Monika Przypkowska.

Spotkanie poprowadzi dziennikarka i historyczka sztuki Anna Sańczuk.

Uczestniczki dyskusji są córkami dwóch artystek i jednego artysty  Marii Pinińskiej-Bereś, Marii Anto oraz Edwarda Dwurnika  których wybrane dzieła obecne są na wystawie. Stanowiące punkt wyjścia do rozmowy hasło „pokrewieństwa" funkcjonuje tu więc w dwóch znaczeniach  dosłownym oraz odnoszących się do pokrewieństwa sztuk. Dyskusji towarzyszyć będzie pokaz trzech filmów z udziałem zaproszonych osób.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas panelu: 

  • Inspiracje  czy w prezentowanych na wystawie dziełach odnaleźć można elementy inspirowane twórczością innych artystów (w kontekście prac Marii Pinińskiej-Bereś, Marii Anto, Edwarda Dwurnika, Jerzego Nowosielskiego, ale także szerzej).
  • Jak to jest być dzieckiem artysty? (m.in. o twórczym egoizmie, o syndromie dziecka „wielkiego artysty” związanym z presją sukcesu czy presją bycia kreatywnym, o niepewności finansowej związanej z niestabilnością kariery artystycznej)
  • Co o artyście mówią jego dzieła? O wyrażaniu siebie poprzez sztukę.

Spotkanie nie będzie transmitowane ani nagrywane.

Wstęp na podstawie biletu na wystawę na godz. 13:00, z możliwością obejrzenia wystawy przed spotkaniem. Po wydarzeniu możliwy powrót na ekspozycję.
 

(brak biletów)