Obraz kolekcji – kolekcja w obrazie

Zdjęcie 1

 

 
Obraz kolekcji – kolekcja w obrazie

12 grudnia 2023 r.  3 marca 2024 r.

Galeria Arcydzieł 


Pokaz kilku dzieł sztuki europejskiej powstałych w XVII wieku, o tematyce oscylującej wokół zagadnień ówczesnych kolekcji i kolekcjonerstwa. 

XVII wiek to okres, kiedy wszystko co rzadkie i osobliwe budziło zainteresowanie, to wówczas tworzono zbiory dzieł sztuki określane jako kunstkamery i gabinety osobliwości zwane wunderkamerami. W XVII-wiecznych kolekcjach gromadzono naturalia, obiekty sztuki, aparaty naukowe oraz przedmioty egzotyczne. Zbiory te miały odzwierciedlać ówczesny stan wiedzy, były swoistym pomniejszeniem wszechświata, mikrokosmosem.

Ówczesne pasje kolekcjonerskie i naukowe były także inspiracją dla zjawisk w sztuce. Wykształcił się nowy gatunek martwej natury – obrazy ukazujące z bliskiej perspektywy kolekcje dzieł sztuki i osobliwości, zwane obrazami gabinetów lub kunstkamerami. Innym gatunkiem malarskim, który wówczas się rozwinął, były martwe natury z osobliwościami naukowymi i naturalnymi oraz złożone tylko z egzotycznych muszli.

Nowożytne kolekcje dzieł sztuki, gabinety osobliwości oraz biblioteki tworzone na dworach królewskich i książęcych, w domach mieszczan, humanistów, badaczy i artystów były istotnym elementem ówczesnego pejzażu kulturowego. W tym kontekście nie dziwi fakt, iż stały się tematem dzieł malarskich. 


Eksponowane dzieła pochodzą z kolekcji: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenko w Kijowie

Pokaz towarzyszy konferencja naukowej pt. „Kolekcje królów polskich” zorganizowanej w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w dn. 11-12 grudnia 2023 r. 


Kurator pokazu: dr Magdalena Białonowska  

 

logo