Sale Sejmowe

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

Od XVI wieku miejsce obrad Sejmu Rzeczypospolitej. Możemy zwiedzić Dawną Izbę Poselską w przyziemiu oraz na pierwszym piętrze Nową Izbę Poselską i Salę Senatorską, w której w 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja.

Sale Sejmowe usytuowane są w skrzydle zachodnim na pierwszym piętrze. Już w drugiej połowie XVII wieku znalazła się tu Nowa Izba Poselska, przeniesiona z parteru skrzydła od strony Wisły, a za Augusta III - także Sala Senatorska

Nowa Izba Poselska – do roku 1792 w tej Sali obradowała niższa izba polskiego sejmu. Posłowie zasiadali w amfiteatralnie ustawionych ławach, na środku stał fotel przeznaczony dla marszałka. Obecna dekoracja to złocone stiuki w formie panopliów i alegoryczne supraporty. Na ścianach wiszą portrety monarchów z dynastii saskiej i ich małżonek, a także hetmanów z I poł. XVIII w. Podziwiać możemy meble saskie i porcelanę ze zbiorów Augusta III. Na jednej ze ścian wisi okazały obraz przedstawiający manewry wojsk polskich, saskich i litewskich na Czerniakowie pod Warszawą w 1732 r. Wnętrze usytuowane zostało w miejscu dwukondygnacyjnej Sali Poselskiej, zniszczonej po powstaniu listopadowym.

Pokój Wstępowy Nowej Izby Poselskiej pełnił funkcję antyszambry.  Zdobią go portrety osobistości czasów saskich, a wyposażenie stanowią komody, porcelana i zegar szafowy z dekoracją chińską.

Galeria Warty – oraz Pokoje Konferencjonalne  - pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie Sali Senatorskiej, pełniące rolę  przedpokojów dla straży marszałkowskiej, która pełniła tu wartę. W jedną ze ścian Galerii Warty wmurowano tablicę upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Sala Senatorska należy do najwspanialszych sal Zamku. W niej uchwalono Konstytucję 3 maja 1791 roku. Po upadku powstania listopadowego dekorację sali zniszczono. Obecnie odbudowano ją na podstawie rysunków przedstawiających wygląd tego pomieszczenia sprzed okresu zniszczenia. Oryginalny jest fotel królewski oraz fragmenty dekoracji zaplecka i baldachimu tronowego. Dekorację tronu zrekonstruowano według projektu Andrzeja Grzybowskiego, a dekorację malarską sali wykonał Andrzej Bertrandt. Układ foteli i krzeseł dla senatorów i ministrów odtworzono ściśle według obowiązującego ceremoniału obrad sejmu polskiego.