Muzeum w zgodzie z naturą

Odtworzone Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie stanowią wyjątkowej klasy dzieło sztuki krajobrazu.

Są wyrazem wielowiekowej walki o powrót wartości kulturalnych i przyrodniczych w otoczenie Zamku.

Relacja natury i kultury jako dwóch przenikających się, zupełnie odmiennych stref, odzwierciedla się w otoczeniu rezydencji w sposób oczywisty. Krajobraz pierwotny w postaci Skarpy Wiślanej i pradoliny Wisły z całym swym bogactwem bioróżnorodności stał się bazą dla budowania kolejnych warstw społecznych.

Idea Muzeum w zgodzie z naturązakłada przymierze natury i kultury jako równoważnych części krajobrazu i współmiernych wartości.

 

z

Idea „Muzeum w zgodzie z naturą” zakłada przymierze natury i kultury jako równoważnych części krajobrazu i współmiernych wartości.

W ostatnich latach ochrona krajobrazu stała się przedmiotem troski wielu środowisk – w tym również muzealników, którzy twierdzą, iż: „Muzea są częścią krajobrazu” oraz, że „ich kolekcji nie można wyjaśnić bez osadzenia w otaczającym krajobrazie”

Zamek naśladując włoską myśl muzealniczą twierdzącą, iż całe Włochy są „muzeum na wolnym powietrzu” (ICOM, 9.07.2016, Mediolan) kontynuuje tratowanie posiadanych wartości przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu rezydencji jako wartość unikatową, równie cenną jak substancja zabytkowa.

Koncepcja traktowania przyrody w Ogrodach Zamkowych jako czasowych wystaw muzealnych to szczególny rodzaj prezentacji , która ma skłonić odwiedzających nie tylko do podziwiania piękna roślin, ale przede wszystkim do podjęcia własnych przemyśleń i refleksji na temat krajobrazu, jego historii, stanu obecnego i przyszłości, o potrzebie jego kształtowania i ochrony oraz o wyrażonych w nim wartościach.

Założenia programowe realizowane corocznie w ogrodach przedstawione w sposób nieoczywisty – jako wystawy czasowe – pozwolą odbiorcy uznać przestrzeń Ogrodów za wyjątkowe rozszerzenie ekspozycji muzealnej oraz miejsce, które stanowi naturalną jej kontynuację oraz uzupełnienie kolekcji dzieł sztuki zgromadzonych w Muzeum.

Zgodnie z powyższą ideą w Królewskich Ogrodach w sezonie 2021 będzie można zobaczyć prezentacje tematyczne inspirowane zmiennością czterech pór roku:

  1. WIOSENNE PRZEBUDZENIE – W KWIETNIU I MAJU
  2. PIĘKNO UTKANE W PROMIENIACH LATA – OD CZERWCA DO SIERPNIA
  3. OGRODOWE KOLORY JESIENI – OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA
  4. ZIMOWE SNY O OGRODACH – OD GRUDNIA DO LUTEGO 2021

Serdecznie zapraszamy!

z