"Rzeczpospolita Wazów (1587–1668): nowe perspektywy badawcze" – konferencja naukowa

z

Konferencja naukowa:

Rzeczpospolita Wazów (1587–1668): nowe perspektywy badawcze

1920 marca 2020 r.

Sala Koncertowa

Język wykładowy: polski

Podczas pięciu paneli obrad uznani badacze, reprezentujący różne ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy, podsumują dotychczasowy dorobek historiografii i spróbują wyznaczyć nowe kierunki badawcze w obszarze epoki panowania władców z dynastii Wazów w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.

Sesję uświetni wykład inauguracyjny w języku angielskim, który wygłosi prof. Thomas DaCosta Kaufmann z Uniwersytetu w Princeton. Przedsięwzięcie stanowi swoisty epilog szeregu wydarzeń z 2019 r., składających się na obchody Roku Wazowskiego.

Wstęp wolny

Załączniki