Konkurs plastyczny – edycja 2023/2024 „Zamek w dziecięcej wyobraźni. Zegar historii. Fascynujące opowieści wieży zegarowej”


Zegar historii. Fascynujące opowieści wieży zegarowej

Konkurs plastyczny z cyklu

Zamek w dziecięcej wyobraźni
 


Z okazji 50. rocznicy odtworzenia zegara na wieży zamkowej i zakończenia jubileuszu odbudowy Zamku Królewskiego zapraszamy uczniów klas szkół podstawowych z całej Polski i ze szkół polonijnych do wzięcia udziału w kolejnym konkursie artystyczno-historycznym, tym razem poświęconym słynnemu zamkowemu zegarowi.

Nasz konkurs kierujemy do szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, bibliotek i ognisk plastycznych.

Nauczycielom i koordynatorom pierwszego etapu zapewniamy podziękowanie z zaświadczeniem o udziale w konkursie.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych – klasy 1–3, 4–6 i 7–8 szkoły podstawowej. Uczniowie wszystkich trzech kategorii wiekowych mogą wykonać prace plastyczne – płaskie z wykorzystaniem dowolnych technik o charakterze manualnym. Format prac dowolny, maksymalnie 70 x 100 cm, nie przyjmujemy prac przestrzennych i makiet.

Ponadto uczniowie klas 4–6 i 7–8 mogą przygotować krótkie prace filmowe (do 2 min.). Prace plastyczne i filmowe będą oceniane oddzielnie w obrębie kategorii wiekowych.

Uczniowie, tworząc prace plastyczne i filmowe, mogą w dowolnym stopniu zainspirować się następującymi tematami:

  • historia wieży i zegara – powstanie, dzieje, zniszczenie i odtworzenie
  • zegary z kolekcji Zamku Królewskiego, ich twórcy i właściciele
  • Zamek i zegar jako świadkowie historii


Zachęcamy, aby zainspirować się:

Uczniowie szkół podstawowych mogą przygotować prace indywidualnie bądź grupowo, w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych złożonych z uczniów tej samej bądź różnych klas w obrębie niżej wskazanych kategorii wiekowych:

  1. klasy 1–3
  2. klasy 4–6
  3. klasy 7–8

Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego – szkolnego, i drugiego – finałowego

Na pierwszym etapie nauczyciele/koordynatorzy konkursu z instytucji biorących udział w konkursie wyłaniają maks. trzy prace dla każdej z trzech kategorii wiekowych i dwóch formalnych (wynikających z charakteru pracy – technika plastyczna lub film). Daje to instytucji możliwość nadesłania maks. 15 prac: trzech z klas 1–3, sześciu z klas 4–6 i sześciu z klas 7–8 (trzech tradycyjnych prac i trzech prac filmowych dla każdej kategorii wiekowej). Instytucje nie są zobowiązane do gradacji prac i wskazywania pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

Prace konkursowe należy przesłać bądź dostarczyć do Kancelarii Głównej Zamku Królrwskiego w Warszawie do 20 kwietnia 2024 r. Adres do wysyłki: Zamek Królewski w Warszawie, Dział Edukacji, Wojciech Siwek, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Prace filmowe należy złożyć poprzez umieszczenie na dysku Google lub jako film prywatny na platformie YouTube. Pliki zamieszczone na dysku Google oraz platformie YouTube należy przesłać na adres mailowy wsiwek@zamek-krolewski.pl do 20 kwietnia 2024 r. Prace filmowe muszą mieć tytuł, a także zawierać w opisie dane autorów i nazwę instytucji oraz adres.

Przeprowadzenie konkursu dla klas wszystkich trzech kategorii wiekowych oraz formalnych jest dobrowolne.

Każdy uczestnik za pośrednictwem szkoły może złożyć jedną pracę, niezgłaszaną wcześniej do innych konkursów.

Rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczących się w ramach edukacji domowej lub tych, których szkoła nie przystąpi do konkursu, a byliby zainteresowani udziałem, prosimy o zgłoszenie chęci udziału koordynatorowi Wojciechowi Siwkowi za pośrednictwem maila wsiwek@zamek-krolewski.pl

Nie przyjmujemy prac niepodpisanych lub niezwiązanych z tematyką konkursu.

W ocenie prac konkursowych zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność.

Wraz z pracą należy wysłać wymagane zgody i kartę zgłoszeniową.

Prosimy o nieskładanie ani niezwijanie plastycznych prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury składające się z pracowników Działu Edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie, powołane przez organizatora. W etapie finałowym zostaną wybrane zwycięskie prace dla każdej kategorii oraz zostaną przyznane wyróżnienia. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie Zamku 17 maja 2024 r.

Autorzy/zespoły autorskie dwunastu wyróżnionych prac zostaną uhonorowani/e nagrodami uczestnictwa w konkursie. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową w Zamku Królewskim w Warszawie, planowaną na 7 czerwca 2024 r. Podczas gali zostaną rozdane nagrody, a uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć Zamek i poznać jego tajemnice. 

W gali mogą wziąć udział poinformowani mailowo bądź telefonicznie laureaci wraz z opiekunem. O wszelkich zmianach w organizacji konkursu i gali organizator będzie informował opiekunów uczestników.

Zobacz relację z zeszłorocznych gali finałowych (wideo)>

Zamek w dziecięcej wyobraźni. Zamek i jego dzieje

Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko

Organizator nie przewiduje trybu odwołania od decyzji jury.

Kontakt:

W przypadku pytań lub wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynator konkursu – Wojciech Siwek, kontakt: wsiwek@zamek-krolewski.pl

Tel. 22 35 55 519 lub 519 549 316

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.