Udostępnianie zbiorów

Wydawnictwa zwarte (wydane po 1800 r.), czasopisma i katalogi aukcyjne udostępniane są wyłącznie w czytelni.

Stare druki i cimelia stanowią odrębną kolekcję i są udostępniane  za zgodą kierownika biblioteki wyłącznie do pracy o charakterze naukowo-badawczym. Można z nich korzystać w czytelni - po wcześniejszym umówieniu.

Księgozbiór Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego  udostępnia się  na miejscu za zgodą kustosza Gabinetu.

Do dyspozycji czytelników pozostają: księgozbiór podręczny, katalogi zbiorów, bezprzewodowy Internet (Wi-Fi).

Podstawą zamówienia każdej publikacji z magazynu jest wypełniony rewers.

Rewersy realizowane są w godz. 10.00 - 15.30

Zamówienia dotyczące książek, które znajdują się w depozytach działowych realizowane są w dniu następnym.

Wypożyczenia na zewnątrz realizowane są wyłącznie na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają księgozbiory: Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego oraz Fundacji im. Ciechanowieckich.

Biblioteka >