Koncerty

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10
zdjęcie 11
zdjęcie 12
zdjęcie 13
zdjęcie 14
zdjęcie 15
zdjęcie 16
zdjęcie 17
zdjęcie 18
zdjęcie 19
zdjęcie 20
zdjęcie 21
zdjęcie 22
zdjęcie 23
zdjęcie 24
zdjęcie 25
zdjęcie 26
zdjęcie 27
zdjęcie 28
zdjęcie 29
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10
zdjęcie 11
zdjęcie 12
zdjęcie 13
zdjęcie 14
zdjęcie 15
zdjęcie 16
zdjęcie 17
zdjęcie 18
zdjęcie 19
zdjęcie 20
zdjęcie 21
zdjęcie 22
zdjęcie 23
zdjęcie 24
zdjęcie 25
zdjęcie 26
zdjęcie 27
zdjęcie 28
zdjęcie 29

Zamek Królewski posiada długą tradycję życia muzycznego.


Za panowania Wazów powstała na dworze kapela królewska z udziałem muzyków zagranicznych, a w południowym skrzydle Zamku wybudowano teatr dworski. Od 1628 r. wystawiano tu opery włoskie, a także utwory pisane na zamówienie Władysława IV. Tym samym Zamek stał się miejscem prezentacji pierwszego spektaklu operowego w Rzeczypospolitej.

Ostatni król - Stanisław August (mecenas nauki i sztuki) - zadbał, by w ramach przebudowy Zamku powstała sala koncertowo-widowiskowa. Doprowadził również do reaktywacji orkiestry królewsko-teatralnej oraz zaangażował znakomitych artystów - kompozytorów i wykonawców z całej Europy. W tym okresie w programach koncertów zamkowych proponowano ten sam repertuar, który wykonywany był w salach koncertowych Paryża, Londynu i Wiednia.

Obecna działalność Zamku Królewskiego jest naturalną konsekwencją wspomnianych tradycji muzycznych.

Koncerty odbywają się w Sali Koncertowej oraz Sali Wielkiej (Balowej).


Do imprez na stałe wpisanych do zamkowego kalendarza należą autorskie cykle koncertowe. W ubiegłych latach były to: Polska dla Europy (2004), Muzyka miast polskich (2005), Mozart 1756-2006 (2006), Muzyka dworów europejskich (2007), Czarodziejskie głosy (2008), Wielkie rocznice (2009), Chopin 1810-2010 (2010), Muzyka szlachetnie urodzonych (2011), Muzyka Kresów Wschodnich (2012), Cykl jubileuszowy, (2013) Feniks z popiołów (2014) Mecenasi Sztuki (2015) 1050 lat w muzyce (2016). Pierwsze wykonania (2017) 100 lat niepodległości (2018). Rok Wazowski (2019). Nie tylko klasycznie (2020)
Zapraszamy także na koncerty Młodych Wirtuozów – w wykonaniu stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

Co roku odbywają się w Zamku koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach Festiwalu Mozartowskiego, a także Wielkanocne Festiwale Ludwiga van Beethovena. Od 2017 r. współpracujemy również z Polską Operą Królewską.