Aktualności

Od 4 maja Zamek ponownie otwarty jest dla publiczności

Program dużych wystaw 2021 r.

Wiosenne Spacery Jubileuszowe

Godzina ze sztuką

Z maluszkiem w Zamku

AKTUALNOŚCI:


8 maja 2021 r. – Wiosenne spacery jubileuszowe

9 maja 2021 r. – Wiosenne spacery jubileuszowe

10 maja 2021 r. – 3 maja czyli Rzeczpospolita samowymyślona. Debata filozoficzna o źródłach i znaczeniu Konstytucji 3 maja.

11 maja 2021 r. – Udział Mariana Morelowskiego w przygotowaniach pod przyszłą rewindykację mienia polskiego z Rosjiwykład z cyklu Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

11 maja 2021 r. – Bridget Riley i op art – wykład z cyklu Kobiety świata sztuki

12 maja 2021 r.Komentarz malarza do Listu do artystów Jana Pawła II – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

13 maja 2021r. – Wielcy ludzie Konstytucji 3 maja w kaznodziejstwie okolicznościowym epoki – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

15 maja 2021 r. – Noc Muzeów

16 maja 2021 r. – Obserwacje astronomiczne Donato Cretiego - osobliwy alians sztuki i nauki XVIII wieku – spotkanie online z cyklu Godzina ze sztuką

17 maja 2021 r.– Królewskie Ogrody i ich pielęgnacja – webinarium z cyklu Jubileusz Zamku Królewskiego

20 maja 2021 r. Inspiratorzy rewolucji majowej w oczach Francuzówwykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

20 maja 2021 r. – Inspiratorzy rewolucji majowej w oczach Francuzów – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

25 maja 2021 r. – Życie oficjalne i prywatne Stanisława Augusta w Zamku Królewskim – spotkanie w ramach projektu Z maluszkiem w Zamku

25 maja 2021 r. – Traktat ryski a rewindykacja uniwersyteckiego Gabinetu Rycin (funkcjonującego przy dawnej Biblioteki Publicznej w Warszawie) – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

27 maja 2021 r. – Ikonografia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie – wykład z cyklu Jubileusz – Śladami odbudowy


KOMUNIKATY:


Rozpoczęła się sprzedaż biletów na cykl wykładów Kobiety świata sztuki

Wstęp wolny dla Darczyńców Zamku Królewskiego w Warszawie