prof. dr hab. Andrzej Rottermund

Prof. dr hab. Andrzej Rottermud

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie w latach:  1991 – 2015Prof. dr hab. Andrzej Rottermund (ur. 1941 r.) – historyk sztuki, muzeolog, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Przez 20 lat pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie w latach 1975 – 1982 był wicedyrektorem placówki. Zaangażowany w prace przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie: od 1973 był członkiem Komisji Architektonicznej, a w latach 1973 – 1976 – również kuratorem Oddziału Zamek Królewski. W 1987 roku został zastępcą dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, a w 1991 – powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki (I zastępca ministra).

 

Od listopada 1991 roku sprawuje stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. W maju 2002 został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011 – 2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

 

Jest także członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, którego był prezesem w latach 1987 – 1991. Od 1990 do 1996 roku przewodniczył komitetowi krajowemu International Council od Museums (ICOM). Od 2007 roku jest stałym przedstawicielem Polski w Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA).

Zakończenie pracy prof. Andrzeja Rottermunda w Zamku Królewskim w Warszawie, powoływanego na stanowisko jego dyrektora przez Radę Powierniczą, związane jest z wygaśnięciem kontraktu podpisanego na czas określony: od 2 stycznia 2013 roku do 1 stycznia 2016 roku.

Prof. dr hab. Andrzej Rottermund jest autorem ponad 100 książek, artykułów i esejów, m.in. publikacji Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (1970); Zamek Królewski – funkcje i treści rezydencji monarszej wieku Oświecenia (1989); J. L. N. Durand a polska architektura I połowy XIX wieku (1990); Rozwój przestrzenny Warszawy (1993); Od Wenecji do Warszawy (życie i twórczość Bernarda Belotta zw. Canalettem) (2005). Pomysłodawca i organizator wielu wystaw w kraju i za granicą,  m.in. Land of the Winged Horsemen. Art in Poland 1572 – 1764 w USA (1999 – 2000), Thesauri Poloniae, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń (2002) i Semper Polonia. L’art en Pologne des Lumières au romantisme, Dijon (2005).

Odznaczony m.in. Złotym Medalem Zasłużonym Kulturze "Gloria Artis" (2005), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wielkim Orderu Zakonu Maltańskiego (2013), Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi (Niemcy), Krzyżem Oficerskim Orderu Legii Honorowej (Francja), Krzyżem Komandorskim Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres (Order Sztuki i Literatury w randze Komandora; Francja, 2015).