Nagroda MKiDN za udział w programie Kultura+, Priorytet Digitalizacja

Nagroda MKiDN za udział w programie Kultura+, Priorytet Digitalizacja

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Zamek Królewski został wyróżniony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzatę Omilanowską, za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach programu Kultura+, Priorytet Digitalizacja.

W ramach programu, w którym uczestniczyło ponad 80 instytucji, zrealizowano 187 projektów, tworzących zupełnie nową jakość w dostępie do kultury. W ciągu pięciu lat beneficjenci ministerstwa stworzyli nowe pracownie digitalizacyjne, dzięki czemu możliwe stało się wzbogacanie zbiorów muzealnych w Internecie i udostępnienie ich użytkownikom. Zrekonstruowano również perełki polskiej kinematografii.

Operatorem programu został Narodowy Instytut Audiowizualny, pełniący zarazem funkcję Centrum Kompetencji w dziedzinie digitalizacji materiałów audiowizualnych.

Więcej >