Dyplom Honorowy w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2013 - 2014 za książkę "Rozbudowa zamku królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III" autorstwa Marka Wrede

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że książka pracownika Zamku Królewskiego w Warszawie, Pana Marka Wredego pt. Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III, Arx Regia, 2013, wyróżniona została w konkursie imienia Hanny Szwankowskiej Varsawiana 2013/2014.


Wyniki konkursu na najlepsze prace dotyczące dziejów Warszawy, organizowanego od 1969 roku przez Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego) oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, są oficjalnym wyrazem uznania dla autorów ze strony warszawskiego środowiska historycznego i bibliotecznego, a także czytelników – miłośników dobrej książki historycznej.

Praca, inaugurująca nową serię Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały, jest efektem wieloletnich badań, prowadzonych w ramach zamkowego Ośrodka Badań Historycznych, którego statutowym zadaniem jest stałe pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o dziejach Zamku. Głównym jej celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez króla Zygmunta III Wazę – największej w jego dziejach i kluczowej w procesie powstawania nowożytnego centrum Polsko-Litewskiej Rzeczypospolitej. Książka krytycznie omawia problem tzw. przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy i przynosi szereg nowych ustaleń dotyczących autorstwa planów, momentu rozpoczęcia, przebiegu, organizacji i źródeł finansowania budowy zamkowego pięcioboku. Towarzysząca studiom edycja materiałów źródłowych daje wgląd w realia życia i pracy mieszkańców Warszawy w pierwszych latach XVII wieku.