Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla autorów wystawy "Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej"

zdjęcie 1
zdjęcie 2

Z przyjemnością informujemy, że autorzy jubileuszowej wystawy Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej – dr hab. Irena Kossowska oraz dr Łukasz Kossowski – zostali uhonorowani Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Upowszechnianie / Animacja Kultury.

Uroczysta gala odbyła się 12 czerwca 2019 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie. W gronie laureatów znaleźli się twórcy i mecenasi, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju i ochrony rodzimej kultury, m.in. Franciszek Pieczka, Janusz Kapusta i Adam Strug.

dr Łukasz Kossowski – historyk sztuki, malarz i poeta. Tworzy projekty ukazujące relacje międzykulturowe, głównie między Polską a Japonią. Kierownik Działu Sztuki Muzeum Literatury

dr hab. Irena Kossowska – historyk sztuki. Specjalizuje się w europejskiej i północnoamerykańskiej sztuce współczesnej. Była kuratorem Muzeum Narodowego w Warszawie i pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest wykładowcą akademickim oraz członkiem międzynarodowych redakcji i organizacji.

(źródło: http://www.mkidn.gov.pl)