Nagroda w kategorii: „Niepodległa” za realizację wystawy "Znaki wolności..." w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Nagroda w kategorii: „Niepodległa” za realizację wystawy "Znaki wolności..." w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Z radością informujemy, że w XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” otrzymaliśmy III nagrodę w specjalnej kategorii: „Niepodległa” za realizację wystawy Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.

Do konkursu przystąpiło 20 muzeów, a ocenie i punktacji podlegało ponad 100 wniosków, z których każdy opisywał ponad 100 projektów, oprócz wspomnianej, podzielonych na kategorie: Projekt edukacyjny, Projekt otwarty, Wydawnictwa oraz Najciekawsza wystawa. Ocenie według wspólnych kryteriów poddano 5 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, 21 wystaw przygotowanych przez muzea większe, 19 muzealnych projektów otwartych, 21 muzealnych projektów edukacyjnych, 23 wydawnictwa muzealne i 20 projektów w specjalnej kategorii – Niepodległa. W skład Kapituły weszli przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich – Oddział Mazowiecki, przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektorzy muzeów różnych szczebli, a także osoby posiadające wiedzę w dziedzinie muzealnictwa i doświadczenie w organizowaniu działalności muzealnej.

Warto wspomnieć, że I edycja konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, która dzięki uchwale podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego miała miejsce w 2006 roku, zawierała tylko dwie kategorie – najciekawsza wystawa i najlepsza impreza. Poszerzenie formuły konkursu o kolejne świadczy nie tylko o rosnącym zainteresowaniu współzawodnictwem, ale także i o jego randze. Tegoroczna nowa kategoria konkursowa „Niepodległa”, której Zamek stał się laureatem, ma charakter otwartej rywalizacji, skupiającej wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym koncerty, wystawy, konferencje, wydawnictwa, happeningi mające miejsce w 2018 roku, bez względu na moment ich rozpoczęcia lub zakończenia.