Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski jest historykiem mediewistą, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim zatrudniony był na uczelni jako asystent, jednak został zwolniony z powodu zaangażowania w akcję pomocy robotnikom fabryki w Ursusie po proteście w czerwcu 1976 r. Był aktywnym członkiem Komitetu Obrony Robotników i brał udział w organizowaniu podziemnej działalności wydawniczej, pozostając bezrobotnym aż do czasu powstania ruchu „Solidarność”.  Następnie przywrócony został do pracy na uniwersytecie, gdzie w 1986 r. obronił pracę doktorską. W latach 1993-2001 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2000 r. otrzymał etat profesorski na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa lata później został doradcą Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego oraz szefem zespołu ds. oszacowania strat Warszawy i jej mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945.

W latach 2008-2012 wykładał na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona) jako profesor gościnny.
W 2013 r. odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest wieloletnim przewodniczącym Stałego Komitetu Polskich Mediewistów, a także, od 1994 r., redaktorem naczelnym międzynarodowego rocznika naukowego „Quaestiones Medii Aevi Novae”.  W latach 2015-2017 pełnił obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz łotewskim Oficerskim Krzyżem Uznania. Żonaty, ma czworo dzieci.