"Bona Sforza d’Aragona (1494-1567). Legenda i rzeczywistość" Sesja naukowa, 20-21 kwietnia 2018 r.


z

Bona Sforza d’Aragona (1494-1567). Legenda i rzeczywistość

Sesja naukowa

20-21 kwietnia 2018 r.

Królowa Bona Sforza, żona Zygmunta I Starego oraz matka ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, jest jedną z najsłynniejszych postaci kobiecych w dziejach Polski  i Litwy. Równocześnie wokół jej życia i działalności narosło wiele kontrowersji. Królowa oskarżana była przez przeciwników politycznych o nadmierne zaangażowanie, a nawet o trucicielstwo. Z drugiej strony zawdzięczamy jej otwarcie na wzorce włoskiego renesansu w sztuce, literaturze, a nawet modzie.

Czarna legenda, która pojawiła się już za jej życia, przetrwała do naszych czasów, i to mimo licznych badań historyków i historyków sztuki, którzy starają się przedstawić wyważony i oparty o źródła obraz władczyni i jej działalności. Sesja Bona Sforza d’Aragona (1494-1567). Legenda i rzeczywistość będzie próbą zaprezentowania wyników najnowszych badań nad postacią królowej Bony i ukazania roli, jaką odegrała na polu polityki, kultury i obyczajów. Badacze z Polski i Litwy przedstawią m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem dworu królowej, jej wpływem na życie polityczne, gospodarcze  i kulturalne oraz politykę zagraniczną monarchii Jagiellonów.

Do udziału w konferencji, organizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum oraz Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, dwie rezydencje  z którymi blisko związana była królowa, zaproszono przedstawicieli wiodących instytucji akademickich (Instytut Historii Litwy, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet w Białymstoku) oraz muzeów (obok organizatorów także Zamek Królewski na Wawelu).

Sesji naukowej towarzyszyć będą warsztaty dla muzealników z polskich i litewskich instytucji kulturalno-muzealnych (18-19 kwietnia) oraz dzień atrakcji (22 kwietnia), podczas którego zaprosimy do udziału w: warsztatach plastycznych dla rodzin z dziećmi pt. W pracowni renesansowego mistrza (dzieci w wieku 8-12 lat), przedstawieniu teatralnym pt. Bal u królowej Bony; spotkaniu literackim pt. ,,A królowa Bona Zygmuntowa żona…”literacki portret królowej, wykładzie z cyklu Przy królewskim stole pt. Od Neapolu do Warszawy, czyli podróż po renesansowej kuchni królowej Bony, połączonymz degustacją, pokazach musztry i strzelania z dawnej broni palnej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Malleus Maleficarum oraz sbandieratori (żonglerka chorągwiami)
w wykonaniu agencji artystycznej Amatum.


PROGRAM:

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

9.009.30 Powitanie gości i otwarcie sesji

9.3011.30 PANEL 1

 • prof. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski
  „Bona ci dano na imię, a tyś złość wcielona…” Włoszka na polskim tronie – historia bez happy endu
 • prof. Marek Ferenc,Uniwersytet Jagielloński
  Królowa Bona w Krakowie
 • prof. Raimonda Ragauskienė, Instytut Historii Litwy
  Bona i Wilno: pobyty i działalność królowej w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego

11.3012.00 Przerwa kawowa

12.0014.00 PANEL 2

 • prof. Ewa Dubas-Urwanowicz, Uniwersytet w Białymstoku
  Królowa Bona i Zygmunt I – dwie koncepcje funkcjonowania państwa?
 • prof. Eugenijus Saviščevas, Uniwersytet Wileński
  Kto wrócił Żmudź pod rządy Jagiellonów: Zygmunt I czy Bona?
 • prof. Genutė Kirkienė, Uniwersytet Wileński
  Bona Sforza i elita Wielkiego Księstwa Litewskiego

14.0015.30 Lunch

15.3017.30 PANEL 3

 • prof. Hieronim Grala, Uniwersytet Warszawski
  Bona Sforza i wschodni wymiar polityki jagiellońskiej
 • Szymon Brzeziński, Uniwersytet Warszawski / Biblioteka Narodowa
  Węgry w polityce królowej Bony (1539–1557)
 • prof. Ryszard Skowron,Uniwersytet Śląski
  Księstwo Bari i sumy neapolitańskie. Polsko-hiszpański spór o spadek po królowej Bonie

21 kwietnia 2018 r. (sobota)

9.0011.00 PANEL 4

 • dr Agnieszka Januszek-Sieradzka,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Bona Sforza i Barbara Radziwiłłówna między rzeczywistością a legendą
 • Rasa Leonavičiūtė, Instytut Historii Litwy
  Królowa sędzia: Bona i kultura prawna Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • dr Jolanta Karpavičienė, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich / Uniwersytet Wileński
  Utalentowana ekonomistka: Bona Sforza a miasta i miasteczka Wielkiego Księstwa Litewskiego

11.0011.30 Przerwa kawowa

11.30–13.30 PANEL 5

 • Stanisława Link-Lenczowska,Zamek Królewski na Wawelu
  Inwentarz pośmiertny królowej Bony
 • Marta Zdańkowska, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
  Modlitewnik królowej Bony ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie
 • dr Maria Molenda, Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz
  Gonnelle, scuffie, camiscie, barrette – garderoba królowej Bony jako świadectwo kultury renesansu

13.3014.30 Lunch


22 kwietnia 2018 r. (niedziela)

Dzień atrakcji towarzyszący sesji naukowej


z

z


 

Załączniki