"Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej"

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5

Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

10 listopada 2018 – 31 marca 2019 r.

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Od wtorku, 19 marca br. rozpoczynamy zamkową akcję promującą rodzinne i grupowe zwiedzanie wystawy pod tytułem: „Pięć po pięć”. Dla każdego ze  zwiedzających, kto wejdzie w skład grupy rodzinnej lub przyjaciół, liczącej co najmniej  5 osób przygotowaliśmy specjalne bilety w preferencyjnej cenie po 5 zł.

Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

Wymiar ekspozycji, realizowanej w ramach wieloletniego programu „Niepodległa”, to nie tylko rekordowa jak na warunki wystawiennicze liczba 30 sal, niemal 500 dzieł sztuki, pozyskanych z wielu instytucji i kolekcji prywatnych, oraz kilkaset fotografii dokumentalnych, którym towarzyszą montaże filmowe, ścieżki dźwiękowe, komentarze historyczne czy dokumenty archiwalne. To także monumentalny fresk historyczny, ujmujący w chronologicznych ramach 19141989 dzieje zmagań o narodową suwerenność oraz jej obronę i umacnianie, pomyślany jako refleksja nad istotą narodowej tożsamości.

Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

Strukturę artystyczną pokazu tworzą arcydzieła polskiej sztuki, m.in. Jacka Malczewskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Brunona Schulza, Zofii Stryjeńskiej, Adama Bunscha, Wojciecha Weissa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Lebensteina, Władysława Hasiora, Edwarda Dwurnika czy Antoniego Rząsy, odnoszące się do konkretnych wydarzeń historycznych, społecznych ruchów i ludzkich postaw. Narratorem wystawy stał się Jan Matejko, postrzegany nie tylko jako wybitny malarz, ale także jako Norwidowy dziejopis, wnikliwie „zaglądający” epokom w głąb i proroczo przewidujący nadchodzące zdarzenia. Jego wielkoformatowe obrazy – Batory pod Pskowem, Konstytucja 3 Maja, Rejtan. Upadek Polski, Kazanie Skargi tworzą podstawową strukturę ekspozycji. Traktowane powinny być jako ponadczasowe znaki ideowych, etycznych wyborów indywidualnych i zbiorowych oraz powtarzających się sytuacji historycznych.

Celem prezentacji jest wskazanie w biegu naszej historii zbliżonych sytuacji, w których znalazł się naród i analogicznych postaw ludzkich opartych na tym samym zbiorze wyznawanych wartości. Ważną rolę odegrają pejzaże, traktowane jako enklawy narodowej tożsamości, zaś wehikułem umożliwiającym przedstawienie ludzkich doświadczeń będą utrwalone w dokumentalnych fotografiach twarze uczestników historycznych zdarzeń i ich osobiste świadectwa – fragmenty listów, pamiętników, zapisków i wspomnień.

Ścieżki dźwiękowe i wizualizacje, prezentowane na wystawie jako istotny składnik jej formy, tworzą unikatowe nagrania archiwalne – dokumenty foniczne (audycje Polskiego Radia i Radia „Solidarność”) pochodzące z Archiwum Polskiego Radia oraz programy Telewizji Polskiej. Towarzyszące im rockowe i bluesowe utwory lat 70. i 80.stały się enklawą nadziei i wolności młodego pokolenia. Były jednym ze znaków wolności.

Prezentacja została pomyślana jako dzieło otwarte na interpretacje oraz na interakcję z tymi odbiorcami, którzy chcą dać wyraz swemu pojmowaniu polskości. „Moja Polska” to ostatnia spośród tematycznych ścieżek narracyjnych, zamykająca wystawowy ciąg i jednocześnie wpisująca się w teraźniejszość. Zawiera ona zbiór wyłonionych w fotograficznym konkursie „selfie” – wizerunków własnych współczesnych Polaków widzianych w kontekście rodzimej tradycji i dzisiejszej Polski.

Wystawie towarzyszy audioprzewodnik w dwóch wersjach językowych. Dopełnia ją urozmaicony program edukacyjny, obejmujący wykłady, projekcje, przedstawienia, koncerty i dni atrakcji.

Ekspozycja czynna: wtorek, środa, czwartek, sobota w godz. 10.0018.00, w piątki10.00 20.00, w niedziele – od 11.00 do 18.00 (ostatnie wejście – na 1,5 godz. przed zamknięciem)


Ceny biletów: normalny 20 zł, ulgowy – 10 , dzieci i młodzież do 16 lat – 1 zł, rodzinny (co najmniej 1 dziecko do 18 lat) – 5 od osoby, grupowy normalny (grupa od 10 do 30 osób) – 5 zł, ulgowy grupowy – 1 zł. Osoby posiadające bilety na wydarzenia towarzyszące otrzymują bezpłatny bilet ewidencyjny.

Do dyspozycji zwiedzających – na I piętrze nowo otwarta kawiarnia wystawowa – „Pasjonaci”.


Audioprzewodniki:

Wystawa Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej 10 zł od osoby

Wystawa Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej i Trasa Zamkowa 20 zł od osoby


Fotokonkurs "Moja Polska"


Imprezy towarzyszące wystawie:

Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowejcykl wykładów


Organizatorzy wystawy:

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Ministerstwo Obrony Narodowej (Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Wojska Polskiego)

Scenariusz: dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza), dr hab. prof. UMK Irena Kossowska

Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

Projekt plastyczny i opracowanie graficzne: Krzysztof Burnatowicz

Realizacja scenografii: Agencja DUX

Przygotowanie do druku i druk: Dorota Kanałek, Wojciech Burnatowicz, Mateusz Burnatowicz

Elementy stolarskie: EXAL Andrzej Leśniewski

Oświetlenie: Studio Projektowe Govenlock

Współpraca: Roksana Gawrońska (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza), Beata Kruk, Benedykt Sowa, Kazimierz Stachurski (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Scenariusz i realizacja ścieżek dźwiękowych: Janusz Kukuła, Andrzej Brzoska (Teatr Polskiego Radia)

Wybór filmów i scenariusz montaży filmowych: Grażyna Grabowska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny)

Wybór utworów muzycznych: Marek Gaszyński

Realizacja wystawy: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Koordynacja projektu: Natalia Ładyka, Ziemowit Koźmiński (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Montaż wystawy: Zespół Montażu Wystaw, koordynacja – Anna Małecka (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Nadzór konserwatorski: Tomasz Buźniak z zespołem (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Realizacja wypożyczeń: Magdalena Lisowska (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Działania promocyjno-reklamowe, patronaty medialne: Dorota Piskorska z zespołem (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Program edukacyjny: Paweł Tyszka i zespół Działu Oświatowego (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Współpraca z mediami i informacyjne działania internetowe: Izabela Witkowska-Martynowicz i Centrum Informacji o Zamku (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

Wydawnictwa towarzyszące wystawie: Arx Regia® Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie

– Muzeum, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej


Archiwum:


18 listopada 2018 r. – Moda i samochody, sztuka i polityka – atrakcje towarzyszące wystawie

1921 listopada 2018 r. – (Re)konstrukcja państwa a sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej 1918–2018 – międzynarodowa konferencja

22 listopada 2018 r. – Koncert towarzyszący wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

67 grudnia 2018 r. – Druga Wielka Emigracja depozytariuszem II Rzeczypospolitej. Problem odzyskania niepodległości i święta narodowe (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada) w tradycji i działalności władz RP na obczyźnie oraz partii, stronnictw, organizacji i czasopism emigracyjnych – konferencja naukowa

13 stycznia 2019 r. – Dzień atrakcji

logo

 

z

 

z

 z

xz

z