Szkoły podstawowe klasy I–III

> Cennik i ważne informacje

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych

 

1. KRÓL I JEGO DWÓR - polecana na pierwszą wizytę w Zamku

Lekcja o czasach króla Stanisława Augusta. Król żył w otoczeniu wielu ludzi. Jego pracownikami byli zarówno dostojni urzędnicy, jak i zwyczajni służący. Ile osób zatrudniał władca naszego kraju? Kim były i czym się zajmowały te osoby? Jak żyły, pracowały i mieszkały? Czy pracownicy dworu otrzymywali wysokie wynagrodzenie? Z dworem królewskim związanych jest dużo ciekawych i zabawnych ploteczek. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy XVIII-wiecznego ceremoniału i zwyczajów, poznają postać ostatniego króla Polski, symbolikę insygniów, dowiadują się, jak ważna jest zawsze umiejętność dobrego zachowania. Zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa.

2. JAKI ZNAK TWÓJ? SYMBOLE NARODOWE

Legendę o Orle Białym zna każde polskie dziecko. Wydaje się, że godło Polski nie ma dla nikogo tajemnic. Ale czy na pewno? Dlaczego polski orzeł jest biały, a jego tarcza czerwona? Co oznacza rycerz na koniu, który bardzo często towarzyszy naszemu godłu? Na czym siedzi polski orzeł wojskowy? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas zajęć. Uczniowie uczą się rozpoznać różne typy przedstawień herbu Polski, umieją wyjaśnić pojęcia: godło, tarcza herbowa, herb. Rozumieją symbolikę znaków narodowych.

3. JEGO KUDŁATA MOŚĆ KIOPEK  lekcja z przedstawieniem

Kiopek, ulubiony piesek króla Stanisława Augusta, zaginął. Dzieci wraz z przewodnikiem wyruszają na poszukiwanie. Niestety, odnajdują tylko ślady jego pobytu. Podczas poszukiwań poznają rodzinę króla, jego przyjaciół i mieszkańców Zamku, spotykają również dworzanina, dzięki któremu piesek zostaje odnaleziony. Dzięki lekcji uczniowie rozumieją, czym był dwór królewski, potrafią wymienić funkcje, jakie pełnili na nim jego członkowie.

4. LEGENDY WARSZAWY: BAZYLISZEK

Podczas zajęć dzieci poznają jedną z najbardziej znanych legend warszawskich – o Bazyliszku – i przekonują się, że Zamek bywa miejscem tajemniczym, w którym czasem coś straszy. Uczniowie potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy i rozumieją znaczenie przysłowia Strach ma wielkie oczy.

5. LEGENDY WARSZAWY: SYRENKA  lekcja z przedstawieniem

Dzieci poznają legendę o warszawskiej Syrence, ale także spotykają ją we wnętrzach Zamku Królewskiego. Syrenka opowiada niezwykłą historię przybycia do Warszawy. Uczniowie dowiadują się również, dlaczego na warszawskim herbie jest ona przedstawiona z mieczem i tarczą, potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy i rozumieją, dlaczego podobizna Syrenki jest herbem Warszawy.

6. LEGENDY WARSZAWY: ZŁOTA KACZKA  lekcja z przedstawieniem

Tematem lekcji jest historia królewny, która przez swoją zachłanność i umiłowanie złota została zaklęta w kaczkę. Dzieci dowiadują się, do czego może prowadzić egoistyczna postawa, i starają się pomóc w odczarowaniu nieszczęsnej królewny. Czy zechce ona, by zdjęto z niej zaklęcie? Dzięki zajęciom uczniowie potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy, wskazać zasady zachowania się w przestrzeni muzeum. Rozumieją takie pojęcia, jak uczciwość, przyjaźń, bezinteresowność.

7. PAŹ W SŁUŻBIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI - lekcja z przedstawieniem, / lekcja od klasy II

W trakcie wędrówki po zamkowych komnatach uczestnicy spotykają niesfornego królewskiego pazia, który opowiada o trudach nauki i męczących obowiązkach, jakie spoczywały na najmłodszych dworzanach w XVIII w. Dzięki jego opowieści poznają organizację dworu królewskiego, zwyczaje na nim panujące oraz przyjemności i rozrywki, którymi dworzanie umilali sobie czas. Rozumieją zasady i znaczenie etykiety, potrafią wymienić najważniejszych urzędników dworskich i ich kompetencje. Możliwość zamówienia zajęć z audiodeskrypcją.

8. PORTRET KRÓLA JEGOMOŚCI - lekcja od klasy II / zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa

Oglądając reprezentacyjne i prywatne wizerunki królewskie, uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów i znaki króla (korona, berło, jabłko). Uczą się rozpoznawać różne rodzaje portretów i ich znaczenie, świadomie posłużyć się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia). Rozumieją symbolikę insygniów i stroju koronacyjnego oraz kolorów związanych z władzą. Biorą również udział w krótkich zajęciach plastycznych. Zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa.

9. PRZEPOWIEDNIA KSIĘCIA JÓZEFA - lekcja z przedstawieniem / pałac Pod Blachą

Podczas zwiedzania apartamentu w pałacu Pod Blachą dzieci dowiedzą się, kim był książę Józef, jak żył i mieszkał, czym się zajmował. Podobno w młodości usłyszał przepowiednię o swoich losach. Jak ona brzmiała i czy się spełniła, dzieci dowiedzą się, oglądając przedstawienie teatralne Strzeż się sroki. Dzięki zajęciom dzieci dowiadują się, kto mieszkał w pałacu Pod Blachą, potrafią rozróżnić sekwencje zdarzeń, poznają znaczenia pojęć: bohater, przepowiednia, fatum. Uczą się podstaw zachowania w muzeum i na przedstawieniu teatralnym. Na zakończenie wykonają zadanie plastyczne.

10. WARSZAWA W OBRAZACH CANALETTA / lekcja od klasy II

Dzięki słynnym obrazom Canaletta uczniowie poznają Warszawę sprzed ponad 200 lat – jej architekturę (ulice, pałace, kościoły) i mieszkańców (mieszczan, szlachtę, rzemieślników, przekupniów, kuglarzy, artystów, żebraków). Zastanawiają się, jak wyglądało życie dawnego miasta (transport, handel, rozrywki, higiena). Poznają biografię Bernarda Bellotta zw. Canalettem i tajniki jego warsztatu. Potrafią wskazać różnice między dawnym a współczesnym miastem, opisać obraz, posługując się takimi terminami, jak weduta, sztafaż, perspektywa. Rozumieją, jak powstaje obraz olejny (gruntowanie płótna, szkic, camera obscura, werniks).

11. W PRACOWNI JANA MATEJKI / lekcja od klasy II

Podczas lekcji uczniowie poznają życie Jana Matejki, proces tworzenia dzieła od szkicu do jego ukończenia. Tematy oglądanych obrazów są pretekstem do rozmowy o rozbiorach, Konstytucji 3 maja i innych wydarzeniach z historii Polski. Uczniowie uczą się jak opisywać obraz posługując się podstawową terminologią (kompozycja, plan, symetria, plama barwna itp.), oraz łączyć temat malarski z przedstawionymi wydarzeniami historycznymi. Rozumieją znaczenie malarstwa Matejki dla kultury polskiej.

12. MUZYKA W ZAMKU ZAKLĘTA

Muzyka od wieków rozbrzmiewała w królewskich komnatach. Na zajęciach postaramy się ją odnaleźć w zamkowych salach i eksponatach. Dowiemy się przy tym jakie funkcje pełniła muzyka w dawnych czasach. Poznamy też ciekawe instrumenty, a nawet posłuchamy ich brzmienia.   

13. ZAMKOWE PORTRETY ZWIERZĄT

Wizerunki zwierząt od wieków były obecne w sztuce. Pełniły rolę dekoracji, ale również mogły zawierać treści symboliczne. Co oznacza gołąb z gałązką w dziobie, a co paszcza lwa? Na zajęciach odkryjemy wiele ciekawych zwierząt umieszczonych na zamkowych eksponatach. Opowiemy jak zostały wykonane i co oznaczają. Na koniec spróbujemy formą muzyczną zilustrować wybrane zwierzęta.

14. STOLICZKU, NAKRYJ SIĘ - warsztaty

Spotkanie poświęcone dawnym smakołykom i naczyniom, w których je podawano. Dzieci oglądają eleganckie nakrycie stołu, oryginalne sztućce oraz poznają zasady dobrego zachowania przy stole. Podczas części plastycznej ulepią z gliny różnorodne naczynia. Prace zostaną wypalone w piecu, będzie można je odebrać w późniejszym terminie.

 


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie