Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym

Dla szkół specjalnych przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Zajęcia merytorycznie i metodycznie są dostosowane do programu nauczania oraz możliwości percepcji dzieci. Prowadzący lekcje są przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkołom specjalnym przysługuje ulgowa opłata za lekcję.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Iwona Maciszewska
e-mail: i.maciszewska

Michał Sobieraj
e-mail: m.sobieraj

tel. 22 35 55 114
tel./fax 22 35 55 105