Wydawanie nowych certyfikatów i identyfikatorów dla osób, które posiadają dokumenty uprawniające do oprowadzania po wnętrzach zamkowych

Komunikat w sprawie wydawania certyfikatów do oprowadzania po muzeum
i identyfikatorów dla osób, które posiadają dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu i uzyskanie zgody Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
na oprowadzanie po wnętrzach zamkowych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, od 1 maja 2015 r. po wnętrzach zamkowych będą mogły oprowadzać wyłącznie osoby posiadające nowe certyfikaty i identyfikatory. Warunkiem uzyskania wymaganego certyfikatu oraz identyfikatora jest osobiste złożenie w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum następujących dokumentów (przyjmujemy jedynie komplet dokumentów):

  • aktualny dokument tożsamości do wglądu (np. dowód, paszport);
  • oryginał (do wglądu) i ksero dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu i uzyskanie zgody Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum na oprowadzanie po wnętrzach zamkowych (np. zaświadczenie, dyplom, legitymacja przewodnika turystycznego P.T.T.K., ale tylko z odręcznym wpisem uprawniającym do oprowadzania po wnętrzach zamkowych);
  • wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany wniosek o wydanie certyfikatu i identyfikatora uprawniających do oprowadzania po wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum ; więcej >
  • aktualne zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej (płyta CD), zapisane w pliku jpg;

w przypadku zmiany nazwiska (inne w aktualnym dokumencie tożsamości, inne na wydanym dyplomie, zaświadczeniu, w legitymacji) dokumentu poświadczającego powyższy akt urzędowy (np. akt ślubu); paragon lub faktura potwierdzająca uiszczenie opłaty za wydanie certyfikatu i identyfikatora w wysokości 40 złotych;

Opłaty za wydanie certyfikatu i identyfikatora w wysokości 40 złotych należy dokonać w Salonie Książki Muzealnej, który mieści się na parterze Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonów: 22 35 55 302, 22 35 55 316.