Pałac Pod Blachą- Kobierce

Pałac Pod Blachą – pierwotnie kamienica (ok. 1651), kilkakrotnie rozbudowywany. Od 1777 własność króla Stanisława Augusta, przeznaczony na mieszkania dla dworu. W 1780–1784 połączony z Zamkiem budynkiem biblioteki. Częściowo spalony w czasie okupacji niemieckiej. Odbudowany w 1948. Obecnie prezentowane są w nim: (na piętrze) Apartament Księcia Józefa Poniatowskiego oraz (na parterze, w korpusie głównym oraz skrzydle południowym) zbiory Fundacji Teresy Sahakian, w których najliczniej reprezentowanym zespołem jest kolekcja kobierców wschodnich z XVIII–XX w. W zbiorach znajdują się także inne dzieła orientalnej sztuki zdobniczej oraz zabytki sztuki europejskiej.


Kolekcja kobierców zgromadzona została przez fundatorkę – Teresę Sahakian (1915–2007), Polkę zamieszkałą w Belgii. W pałacu Pod Blachą obiekty prezentowane są od 1990. Obecną wystawę pt. Powrót kolekcji. Kobierce wschodnie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian otwarto w 2008, po generalnym remoncie pałacu. Eksponowane są na niej zabytki z czterech głównych ośrodków sztuki kobierniczej: perskiego, anatolijskiego, środkowoazjatyckiego oraz reprezentowanego najliczniej – kaukaskiego.

jozef.jpg

 

Projekt graficzny: INNO+NPD

 


1. Kobierce kaukaskie i perskie inspirowane motywami europejskimi.
2. Kobierce południowokaukaskie (Karabach).
3- 4.Kobierce perskie..
6. Zbiory sztuki europejskiej.
7. Kobierce tureckie.
8. Kobierce środkowokaukaskie (gandżyjsko– kazachskie)
9- 10. Kobierce wschodniokaukaskie (szyrwańsko- kubińskie) oraz kobierce z regionu południowo- wschodniego.
11. Wschodnie hafty, Klimy i tkaniny wykonane w technice mieszanej.
12. Kobierce środkowoazjatyckie.