Galeria Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta. Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej

Galeria Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta.
Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej.


Galeria_Lanckoro__skich.jpg

Projekt graficzny: INNO+NPD

Galeria Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta

Dzieła sztuki podarowane Polsce przez Karolinę Lanckorońską w 1994 były najcenniejszym darem w historii naszego muzealnictwa. Wśród nich znalazły się obrazy z dawnej galerii Stanisława Augusta z dwoma arcydziełami Rembrandta. Kupione w 1815 przez Kazimierza Rzewuskiego, zostały odziedziczone przez rodzinę Lanckorońskich i przez blisko 200 lat były częścią kolekcji Lanckorońskich w Wiedniu, zaliczanej do najznakomitszych zbiorów prywatnych w Europie.

 1. Portrety założycieli i twórców kolekcji.
 2. Malarstwo europejskie XVI - XVIII w.
 3. Malarstwo europejskie XVII - XVIII w.
 4. Portrety rodzinne Rzewuskich i Lanckorońskich.

Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej
 1. Malarstwo XVI i początku XVII w. ze zbiorów Zamku.
 2. Malarstwo holenderskie i flamandzkie XVII w.
 3. Malarstwo flamandzkie i holenderskie XVII w.
 4. Galeria sztuki zdobniczej.
 5. Dawna Izba Poselska.
 6. Wybór portretów władców i osobistości polskich XVI - XVIII w.
 7. Wybór najlepszych XVIII - wiecznych portretów ze zbiorów Zamku.
 8. Galeria rzeźby, prezentująca wybór dzieł XVI - XIX w.