25-27 września 2019 r. Konferencja "Ogrody Historyczne: Autentyzm, Ochrona i Zarządzanie"

PODSUMOWANIE WYDARZENIA:

W dniach 25-27 września 2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Ogrody Historyczne: Autentyzm, Ochrona i Zarządzanie, w której wzięło udział niemal 180 osób z 11 krajów.

Obrady przebiegały w trzech panelach, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii oraz Belgii.
Panel pierwszy obejmował tematykę autentyzmu w odniesieniu do zabytkowych ogrodów i parków. Omówiono Dokument z Nara o autentyzmie i wykładnię Karty Florenckiej. Zestawiono pojęcie autentyzmu w odniesieniu do różnych doktryn konserwatorskich oraz kryteria oceny autentyczności zabytku, zaś podsumowaniem panelu stała się dywagacja, czy istnieje możliwość ustalenia jednolitego kanonu piękna dla ogrodów zabytkowych.
Panel drugi dotyczył ochrony zabytkowych założeń ogrodowych. Porównana została ochrona i konserwacja ogrodów i parków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO z obiektami chronionymi wpisem do rejestru. Wskazane zostały różnice między uwarunkowaniami w ochronie i konserwacji ogrodów historycznych w Polsce i w Europie. Przytoczono również przykłady zachowywania ogrodów zabytkowych w kraju i za granicą.

Panel trzeci dotyczył praktycznych aspektów ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych. Omówione zostało zarządzanie obiektami wpisanymi do rejestru zabytków w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zaprezentowano przebieg rekonstrukcji ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, z naciskiem na historyczną ochronę miejsca i czasu.

Podsumowanie obrad stanowiły wnioski członków Komitetu Honorowego Konferencji na temat różnorodności obiektów ogrodowych, poddawanych kryteriom wartościującym pod kątem autentyzmu, spełniania cech zabytku, definicji ogrodu historycznego i możliwości wypracowania standardowych cech określających autentyzm. Jednoznacznie stwierdzono, iż autentyzm w odniesieniu do poszczególnych ogrodów i parków zabytkowych jest pojęciem względnym i musi być rozpatrywany indywidualnie dla danego obiektu, aby nie doprowadzić do utraty lub zatarcia wartości zabytku w odniesieniu do zmienności materii roślinnej, formy i kształtu założenia.

Oprócz doświadczenia ogromnej ilości fachowej wiedzy z dziedziny historii sztuki ogrodowej, ochrony i zarządzania ogrodami i parkami historycznymi, uczestnicy zwiedzili ogrody i wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie oraz park i wybrane, najpiękniejsze obiekty Muzeum Łazienki Królewskie.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, IFLA Europe, Polski Komitet ds. UNESCO, European Garden Heritage Network, European Network of Historic Gardens, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków i Polskie Towarzystwo Różane. Partnerem organizacyjnym Zamku w realizacji wydarzenia były Łazienki Królewskie.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli nas również: Rain Bird Europe, Bętkowski Service, Emeralld, Husqvarna Poland. Konferencja odbywała się w trzech językach, dzięki obsłudze Bireta Professional Translations. O oprawę graficzną wydarzenia zadbała Maria Popiak z Flower Rainbow Power Studio. Wspaniały wygląd pomieszczeniom konferencyjnym oraz uświetnienie bankietu pokazem kwiatowym zapewnili: duet Kwiaty & miut oraz Miasto Kutno wraz z Weroniką Lenarczyk z Kutnowskiego Domu Kultury.

Wszystkim ekspertom, uczestnikom, współpracownikom, przyjaciołom oraz miłośnikom sztuki ogrodowej, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji wydarzenia BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

LINK DO ZDJĘĆ: (FOT. Stach Leszczyński):

https://drive.google.com/drive/folders/1lDp3WbaHkTbGrUCr8xIkwt-k_r8hwT9t?usp=sharing

LINK DO FILMU (krótki materiał promocyjny od Partnera: Emeralld & Bętkowski Service):

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gmPXVr7G0mwYY6g3whzlL_eJJjxsUt0B63BqU-umq9ybxUbUJ4cdVgrY&v=50VL6PgBx5Y&app=desktopw

STRONA WYDARZENIA:

https://noweogrodywarszawy.pl/