Ogrody zamkowe

Ogród Dolny Zamku Królewskiego w Warszawie otwarty jest codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00. Zwiedzających prosimy o stosowanie się do ograniczeń związanych z unikaniem niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 (regulamin zwiedzania Ogrodów)

Wstęp wolny

Odtworzone Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie powróciły do biegu historii nierozerwalnie związanego z istnieniem Zamku, charakterem Starego Miasta, a także panoramy od strony Wisły i układu całej skarpy warszawskiej, której są elementem. Ukończona w 2019 roku rewaloryzacja Ogrodu Dolnego dopełnia dzieła restytucji monarszej siedziby i symbolicznie również całego Starego Miasta. Nowa przestrzeń rekreacyjna o cechach publicznego parku stała się bijącym na nowo "sercem stolicy”.