Wystawa "Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki"

Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki
Zamek Królewski w Warszawie
Sala Jednosłupowa
4 kwietnia2 czerwca 2014 r.

Kolumbia 

 

 

Od 4 kwietnia 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie można było podziwiać nadzwyczajną kolekcję eksponatów z Muzeum Złota w Bogocie, najbardziej prestiżowej placówki muzealnej w Kolumbii. Wystawa pt. „Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki” składała się ze 177 dzieł sztuki złotniczej plemion tubylczych, które zamieszkiwały Amerykę Południową przed jej stycznością z Europą.

 

Prezentowane były diademy, biżuteria na uszy, na nos, błyszczące napierśniki, ozdoby ze złota ludności, która zamieszkiwała przed 2500 laty Andy, dżunglę, wybrzeże Morza Karaibskiego i Oceanu Spokojnego na terenach obejmujących dzisiejszą Kolumbię.

 

Wystawa pokazywała dziedzictwo plemion tubylczych jako dzieła sztuki złotniczej, jako wyroby wyspecjalizowanych artystów, którzy zamykali świat mitów i symboli w  delikatnych i kruchych przedmiotach. Poprzez ich formę, blask i kolor odkrywamy dziś głębokie znaczenie estetyczne i ekspresyjne, które  zachwyca nasze zmysły. Albrecht Dürer, uważany za najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu, wykrzyknął zobaczywszy po raz pierwszy te przedmioty przywiezione do Europy przez hiszpańskich konkwistadorów: „Widziałem rzeczy, które przywieziono królowi z nowego złotego kraju... wspaniałości wszelkiego rodzaju… przepiękne przedmioty użytkowe, piękniejsze niż z baśni. I przez całe życie nie widziałem niczego, co by tak radowało moje serce, jak te przedmioty. Bo wśród nich zobaczyłem skarby dziwnej sztuki, nadzwyczajnie wypracowane  i dziwiłem się przemyślności ludzi w dalekich krajach. Nie znajduję słów na opisanie  rzeczy, które miałem przed oczami”.

 

Eksponaty były częścią najważniejszej na świecie kolekcji prekolumbijskiej sztuki złotniczej. Podziwiać mogliśmy realistyczne figurki zwierząt: ptaków, ślimaków i kajmanów, które przybierają formy bajkowe, łącząc w jednej postaci węża z jaguarem, ryby z ptakami albo jaguara z wężami i żabami. Mieliśmy też ludzi-zwierzęta, człowieka-nietoperza, człowieka-langustę i człowieka-jaguara, które to figurki łączą w sobie ludzkie atrybuty z cechami, które pozwalają im latać, pływać i polować w ciemności. Ale poza aspektem figuratywnym, dawni artyści wykorzystali abstrakcję do gry geometrycznymi formami, kolorami, teksturą, dźwiękiem, światłocieniem.

 

Starożytna kolekcja zgromadzona 75 lat temu przez Banco de la Republica, narodowy bank Kolumbii, z której tak dumni są Kolumbijczycy, przyjechała do Polski dzięki wspólnemu wysiłkowi profesora Andrzeja Rottermunda, Dyrektora Zamku Królewskiego, pani Victorii Gozanlez-Ariza, Ambasador Kolumbii w Polsce oraz pani Alicii Uribe-Villegas, Dyrektor Muzeum Złota w Bogocie, którzy zorganizowali tę wymianę kulturalną, aby umocnić więzy przyjaźni i współpracy między oboma krajami. Tunjos-figury antropomorficzne Mwisków - napierśniki Calima, naszyjniki Quimbaya są symbolami kolumbijskiej tożsamości, tak jak Zamek Królewski jest symbolem odbudowy Warszawy. Oba dziedzictwa otworzą dialog między naszymi krajami na temat ich skarbów narodowych.


Wystawa,  stanowiła również pewną formę podróży przez nadzwyczajny kraj, jakim jest Kolumbia, gdzie ciepło blasku złota jest takie samo jak przyjazne i gościnne ciepło jej mieszkańców. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Złota:  www.banrepcultural.org/museo-del-oro

 

Informacja komisarza wystawy z Zamku Królewskiego>

 

Wystawa dostępna była na podstawie biletu wstępu do Galerii Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej:
20 zł normalny, 15 zł ulgowy, 10 zł od osoby rodzinny, dzieci 7 – 16 lat – 1 zł,
niedziele wstęp bezpłatny

 

Wystawa czynna była w godz. otwarcia Zamku:
do 30 kwietnia: od wtorku do soboty w godz: 10.0016.00, niedziele 11.0016.00

od 2 maja do 2 czerwca: od poniedziałku do soboty 10.0018.00 czwartki do godz. 20.00, niedziela 11.0018.00

Ostatnie wejście na wystawę na godzinę przed zamknięciem ekspozycji. 
  

 

 kolumbia