Sacrum Poloniae Iubileum 966 – 2016

Wystawa Sacrum Poloniae Iubileum 966 –2016


23 czerwca7 sierpnia 2016 r.

Izba w Wieży Grodzkiej

Prawdziwą ozdobą ekspozycji poświęconej jubileuszowi 1050-lecia Chrztu Polski, a zorganizowanej w przededniu Światowych Dni Młodzieży, jest jedno z czołowych dzieł warsztatu malarskiego Stanisława Samostrzelnika. To Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza, zdobione wielobarwnymi portretami prymasów i biskupów krakowskich, a przede wszystkim patronów Królestwa Polskiego, wśród nich – świętego Wojciecha. Bez tego patrona Polski opowieść o początkach chrześcijaństwa w naszym kraju byłaby niepełna, podobnie jak bez prezentowanego na wystawie Rocznika Świętokrzyskiego dawnego, najstarszego zachowanego w naszym kraju dzieła historiograficznego. To w nim znajduje się słynny wpis informujący o przyjęciu chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r.

Wystawa jest przystępną prezentacją wątków i zjawisk związanych z początkami państwa polskiego i jego chrystianizacją. Ich ilustracją są wyjątkowe obiekty o znacznej wartości historycznej i artystycznej. Publiczność będzie miała okazję podziwiać prawdziwe skarby, niektóre rzadko eksponowane, a wśród nich Sakramentarz tyniecki o kilkudziesięciu kartach barwionych purpurą i pisanych złotem. Okazale zdobiony kodeks to najstarszy rękopis liturgiczny znajdujący się nieprzerwanie w polskich zbiorach od XI stulecia. Z wprowadzeniem nowej religii i budową organizacji kościelnej jest związana wyjątkowa czara włocławska. Wykonana w X wieku należy do najstarszych naczyń liturgicznych zachowanych w naszym kraju.

Oś wystawy stanowi świetna replika słynnych drzwi gnieźnieńskich, które zostały stworzone w 2. połowie XII wieku do katedry w Gnieźnie. To jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki romańskiej, przedstawiające żywot św. Wojciecha.

Zwieńczeniem ekspozycji jest zaś replika kopii włóczni św. Maurycego, jednego z najważniejszych insygniów władzy cesarskiej, podarowana przez cesarza Ottona III księciu Bolesławowi Chrobremu w 1000 roku. Dzieło to pozostaje pierwszoplanowym symbolem suwerenności państwa polskiego.

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Toruniu i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Komisarze wystawy: dr hab. Przemysław Mrozowski i dr Przemysław Deles

Wystawa czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.0018.00 (we czwartki – do 20.00); w niedziele – od 11.00 do 18.00 (ostatnie wejście – na godzinę przed zamknięciem).

Zwiedzanie – na podstawie biletów wstępu do Galerii Lanckorońskich i Galerii Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej (21 zł – bilet normalny; 15 zł – ulgowy; 10 zł/os. – rodzinny; dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat – 1 zł; w niedziele – wstęp wolny) w czwartki po godz. 16.00 obowiązują wyłącznie bilety ulgowe.


Wykłady towarzyszące wystawie >

Specjalne zaproszenie dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży: