W stronę Mekki. Kobierce modlitewne ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian

W stronę Mekki. Kobierce modlitewne ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian

28 października 2015 r. – 30 listopada 2016 r.

pałac Pod Blachą

Wystawa W stronę Mekki. Kobierce modlitewne ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian, zorganizowana na terenie stałej wystawy jednej z najbardziej znaczących kolekcji kobierców wschodnich na świecie, wpisuje się w cykl wydarzeń (wystaw, koncertów i wykładów), organizowanych w setną rocznicę urodzin Fundatorki (1915 – 2007).  Jej niezwykły zbiór, który już  od ponad 25 lat prezentowany jest publiczności, ma szansę zyskać nowy wymiar i stanowić przypomnienie pasji kolekcjonerskiej Teresy Sahakian. Urodzona w Warszawie, gdzie mieszkała do 1939 r., po wojnie osiadła w Brukseli. Wraz z mężem, Ormianinem, przez całe życie, zajmowała się gromadzeniem dzieł sztuki, w tym sztuki zdobniczej. Cenną kolekcję około 600 kobierców wschodnich, przekazywała Zamkowi Królewskiemu w latach 1989– 2008.
Prezentowane na ekspozycji dzieła stanowią odrębną, unikatową grupę kobierców używanych przez część  muzułmanów podczas codziennych modlitw. Przeznaczenie tkanin oraz sposób ich użytkowania zadecydowały o formie: niewielkich rozmiarach, prostokątnym kształcie i dekoracji, wykorzystującej architektoniczny motyw niszy, nawiązujący do kształtu mihrabu – wnęki w sali modlitwy w meczecie, wskazującej kierunek Mekki.
W tekstach źródłowych wzmianki na temat kobierców modlitewnych pochodzą z VIII – IX w. W ikonografii tkaniny tego typu pojawiały się od XIV w. na miniaturach wschodnich, w malarstwie europejskim – od XV w. Najstarsze zachowane kobierce modlitewne pochodzą z XIII w. i znajdują się w zbiorach tureckich.
W kolekcji Fundacji Teresy Sahakian przechowywane są 62 kobierce modlitewne, pochodzące z trzech ośrodków kobierniczych Wschodu: anatolijskiego, perskiego i reprezentowanego najliczniej – kaukaskiego. Większość z nich stanowią wyroby XIX-wieczne: są wśród nich zarówno wyroby z miejskich manufaktur, jak i kobierce wiejskie, tkane na własny użytek. Mimo jednolitej, skodyfikowanej kompozycji są to tkaniny bardzo różnorodne, charakteryzujące się bogactwem wzorów i kolorów.

Poza kobiercami z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian na wystawie pokazane zostaną także przykłady XVIII-wiecznych kobierców tureckich (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu), stanowiących źródło inspiracji dla późniejszych realizacji.


Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog.

Komisarz wystawy – Katarzyna Połujan, Ośrodek Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie

Wystawa czynna w godzinach otwarcia Zamku.

wt. – sob.: 10.0016.00
niedz.: 11.0016.00 (wstęp bezpłatny)
pn.: wystawa nieczynna

Bilety w cenie: normalny 15 zł, ulgowy 7 zł, rodzinny 6 zł, dzieci w wieku 716 lat – 1 zł od osoby. Bilet upoważnia także do obejrzenia Apartamentu Księcia Józefa.

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.