Tylman z Gameren - architekt Warszawy: Polak z wyboru, Holender z pochodzenia

Tylman z Gameren - architekt Warszawy: Polak z wyboru, Holender z pochodzenia

 Galeria Wystaw Czasowych II piętra

22 maja 13 lipca 2003 r.

 

Komisarz wystawy: Anna Kuśmidrowicz-Król

 

W lipcu 2002 roku została otwarta w Amsterdamie wystawa Tylmana z Gameren, najwybitniejszego architekta niderlandzkiego, działającego w Polsce w drugiej połowie XVII wieku.

Wystawa ta, przygotowana pod kierunkiem prof. dr. Stanisława Mossakowskiego, przez Annę Kuśmidrowicz-Król z Zamku Królewskiego w Warszawie, dla polskiego odbiorcy, była prezentowana w nieco zmienionej wersji.


I_001.jpg
Autoportret Tylmana z Gameren

Pokazanych zostało m.in. 136 rysunków Tylmana z Gameren ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz makiety czterech budowli, projektowanych przez architekta.

Scenariusz wystawy uwzględniał m.in. charakterystykę osobowości Tylmana z Gameren – jego warsztat twórczy oraz źródła inspiracji. Przedstawione zostały efekty pracy architekta: budowle sakralne (m.in. kościół i klasztor ss. Sakramentek, kościół oo. Kapucynów, kaplica Kotowskich, kościół-mauzoleum Morsztynów, klasztor Benedyktynek w Radomiu), wyposażenie świątyń, fortyfikacje, urbanistyka, budowle użyteczności publicznej, zespoły pałacowe (łazienka Stanisława H. Lubomirskiego, pałac Kotowskich, pałac Sandomierski, pałac Krasińskich, pałac Gnińskich, Marywil, pałac Lubomirskich w Puławach), dwory i pawilony ogrodowe.
   
Była to pierwsza publiczna wystawa, prezentująca twórczość Tylmana z Gameren w Polsce, która została opatrzona katalogiem naukowym, opracowanym przez Martę Topińską. Album zawierał będzie noty do poszczególnych rysunków oraz komentarze dotyczące przedstawionych zespołów.

Ze względu na temat, wystawa interesowała tak architektów i studentów architektury, historyków sztuki i studentów tego kierunku, jak i historyków. Adresowana była i do mieszkańców Warszawy, miasta, którego ozdobą są budowle projektowane przez Tylmana z Gameren.

Poziom merytoryczny wystawy gwarantowała opieka naukowa prof. dr. Stanisława Mossakowskiego, wybitnego specjalisty architektury baroku w Polsce i Europie.

I_087.jpg

Pałac Lubomirskich w Puławach, Elewacja frontowa pałacu, fragment;
pióro, atrament w tonie ciemno-brązowym, uzupełniony ołówkiem;
20,2 x 33,2 cm, Gabinet Rycin BUW; nr kat. 87.


Wystawa była czynna od wtorku do soboty w godz. 10.00 18.00,
niedziele poniedziałki – od 11.00 do 18.00.
Sponsor wystawy:

ing.gif

Patroni medialni:

tvp.gif pr.gif wprost.gif Gazeta.gif
       
warsawvoice.gif iks.jpg gazeta_antyk1.gif