The Polish Connection

The Polish Connection
Arkady Kubickiego
11 sierpnia20 września 2009 r.

 

Połączeniem przeszłości z przyszłością, konceptualnym mostem pomiędzy Dulwich Picture Gallery a Zamkiem Królewskim w Warszawie określona została instalacja Antoniego Malinowskiego The Polish Connection w Arkadach Kubickiego.

Nazwa pokazu nieprzypadkowo zaczerpnięta została z tak zatytułowanej ekspozycji, prezentowanej niemal równolegle z wystawą w Arkadach Kubickiego (od 6 czerwca do 27 września 2009) w najstarszej publicznej galerii angielskiej w ramach Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii – POLSKA! YEAR*. Wystawa, przygotowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, poświęcona została postaci ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta, któremu Dulwich Picture Gallery pośrednio zawdzięcza swoje powstanie. To wszak dwaj marszandzi londyńscy – Noel Desenfans i Francis Bourgeois, zostali zaangażowani w 1790 roku przez naszego władcę do zgromadzenia kolekcji obrazów, która miała stać się zalążkiem Galerii Narodowej w Warszawie. Ze względu na późniejszą sytuację polityczną i abdykację Stanisława Augusta, kolekcja ta nigdy do Polski nie dotarła, a pozostałe w Londynie dzieła zostały przez marszandów ofiarowane Dulwich College, dając początek pierwszemu publicznemu muzeum w Anglii – Dulwich Picture Gallery.

 

Mieszkający od 1980 roku w Londynie, polski artysta Antoni Malinowski zainspirowany tą historią stworzył w Dulwich Picture Gallery instalację The Polish Connection, towarzyszącą pokazowi portretów króla Stanisława Augusta ze zbiorów m.in. Zamku Królewskiego (portret króla w stroju koronacyjnym M. Bacciarellego) i Muzeum Narodowego w Warszawie. Poprzez prezentację malarskich wizerunków Stanisława Augusta w specjalnie zaaranżowanej przez artystę sali muzeum, Malinowski „zaprosił" niejako ostatniego króla Polski do „odwiedzenia” niedoszłej kolekcji. Oryginalny pokaz Malinowskiego, z wykorzystaniem również fasady budynku galerii (ogromne malowidło wsparte na konstrukcji w kształcie wyrazistego czerwonego łuku), jest więc symbolicznym połączeniem między Zamkiem Królewskim w Warszawie, dokąd miały trafić zamówione przez króla obrazy, a Dulwich, gdzie płótna ostatecznie znalazły swoje miejsce.


Podobnie jak w Dulwich Picture Gallery, instalacja w Arkadach Kubickiego koncentrowała się na percepcji koloru poprzez wykorzystanie światła i architektury, a sam twórca uzasadniał wybór miejsca prezentacji w następujący sposób: Interwencja malarska poprzez manipulację kolorem i formą burzy wizualne status quo. Wyznaczona w tym procesie ściana staje się sceną tańca linii. Ruch linii otwiera architekturę, powoduje czasoprzestrzenną transgresję (…), która odnajduje się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Poprzez rozproszenie na dziesięciu ścianach architektonicznej instalacji, arkadowa "ulica" zaludnia się rytmem wertykalnych podziałów, a światło znajduje swoje miejsce i rozprasza się na wszystkie kolory spektrum – od czerwieni do fioletu.
Dopełnienie wrażeń stanowiła projekcja fragmentów filmu – tanecznego performance z Dulwich, opartego na utworze muzycznym, specjalnie skomponowanym na potrzeby pokazu przez Rolfa Gehlhaara, londyńskiego kompozytora, specjalizującego się w instalacjach sound-space.

Podstawą performance stały się przetworzone elektronicznie słowa abstrakcyjnego wiersza w konwencji poezji konkretnej, napisanego przez Martin'a Crimp'a, wybitnego dramaturga brytyjskiego, dla którego inspiracją stał się projekt Malinowskiego.
Wystawy w Dulwich i w Warszawie stanowiły, zdaniem Antoniego Malinowskiego, medytację nad światłem, kolorem i malarstwem oraz istotą efemerycznych gestów. Dla zwiedzających była to również kolejna okazja do zobaczenia otwartych w 2009 roku Arkad Kubickiego, niedostępne dla publiczności od niemal 178 lat.


Instalację The Polish Connection w Arkadach Kubickiego oglądać można było od poniedziałku do soboty w godz. 10.0018.00; w niedziele – od 11.00 do 18.00. Wstęp bezpłatny.


*POLSKA! YEAR – to inicjatywa polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii (2009) został przygotowany we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie oraz innymi partnerami w Polsce i Wielkiej Brytanii. Znalazło się w nim ponad 200 wydarzeń organizowanych w 26 miastach Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej: koncerty, wystawy, performance, projekty teatralne i taneczne, konferencje, festiwale oraz publikacje. Imprezom towarzyszyły wizyty w Polsce kuratorów, managerów kultury, artystów i dziennikarzy. W ramach POLSKA! YEAR wszechstronnie prezentowana była sztuka polska – zarówno dawna, jak i najnowsza, a także różne gatunki twórczości, m.in. teatr, literatura i film. Celem wymiany było nawiązanie kontaktów między polskimi i brytyjskimi instytucjami artystycznymi, twórcami i animatorami kultury.

 

Oprac.: Izabela Witkowska-MartynowiczAntoni Malinowski (ur. 1955) pracując z pigmentem, światłem, ruchem i czasem, bada dynamiczną relację pomiędzy przestrzenią obrazu i architektury. Tworzy on efemeryczne lub trwałe interwencje w architekturze, maluje obrazy, ściany, sufity i trotuary, kreuje taneczny performance poprzez budynki i miasta, współpracuje z kompozytorami i muzykami. Główną uwagę poświęca percepcyjnym, emocjonalnym i fizycznym cechom kolorów. Najbardziej znaną pracą artysty w architekturze jest słynna trzypiętrowa Vermilion Wall – Cynobrowa Ściana, którą stworzył w Royal Court Theatre na Sloane Square w Londynie.

Ważniejsze wystawy: Synchrony w Camden Arts Centre w Londynie oraz Thresholdscapes (Londyn, Rotterdam ) – muzyczna współpraca Michaela Nymana.

Ważne indywidualne wystawy ostatniej dekady: 2005 – Bridging Lines Milan, Studio Visconti i Assab One Milan; 2004 – Bridging Lines Venice, CTR Venice; 2004 – New Paintings, Gimpel Fils, London; 2002 – Thresholdscapes, Gimpel Fils, London; 2002 – Luxor Theatre Rotterdam, permanent wall murals in collaboration with Bolles i Wilson; 2001 – installation at The Architectural Association, London; 1998 – A Wall Drawing for RIBA, London; 1997 – Synchrony, Camden Arts Centre, London.
Prace Malinowskiego znajdują się w kolekcjach m.in. The Arts Council, British Council oraz w zbiorach muzeów – np. Tate w Londynie.