Teatr i fiesta w Europie Habsburgów. Złoty wiek kultury hiszpańskiej

Teatr i fiesta w Europie Habsburgów. Złoty wiek kultury hiszpańskiej

Galeria Wystaw Czasowych II piętra

 31 lipca 5 października 2003 r.

 


Ekspozycja została zorganizowana pod honorowym patronatem Ich Królewskich Mości – Króla i Królowej Hiszpanii oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Promocji Kultury Hiszpańskiej za Granicą (SEACEX) wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie i Agencją „Kontakt” – Grzegorz Furgo, we współpracy z Ministerstwami Spraw Zagranicznych, Edukacji i Sportu Hiszpanii, Ministerstwem Kultury RP i Ambasadą Hiszpanii w Polsce.

Wystawa Teatr i fiesta w Europie Habsburgów. Złoty Wiek kultury hiszpańskiej stanowiła owoc prac nad projektem, realizowanym pod kierunkiem Dieza Borque, profesora literatury hiszpańskiej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Ekspozycja przybyła do Warszawy po okresie prezentacji w Zamku Królewskim w Sewilli, gdzie oglądać ją można było od 11 kwietnia do 22 czerwca 2003 r.

Wkspozycja wprowadzała widza we wspaniały świat kultury hiszpańskiej XVII wieku, dzięki około 190 eksponatom (obrazy olejne, akwarele, rysunki, grafiki, rzeźby, druki, manuskrypty, makiety), pochodzącym z muzeów, bibliotek, kolekcji prywatnych oraz różnych instytucji Hiszpanii, Austrii, Włoch, Francji, Niemiec, Portugalii, Polski, Szwecji, Belgii, Holandii, Kanady i USA.

Na prezentację złożyły się dwa, ściśle ze sobą związane, ale odrębne bloki tematyczne: FiestaTeatr.

Część poświęconą Fieście otwierało przedstawienie władzy – monarchii. Kolejnym tematem były miejskie przestrzenie fiesty dworskiej. Szczególną rolę odegrały tu: architektura okazjonalna, orszaki – procesje, wozy triumfalne oraz związane z dworskimi uroczystościami: muzyka i literatura, a także typowe dla epoki rozrywki (korrida, turnieje etc.). Ten fragment wystawy zamykała próba zobrazowania fiesty ludowej, a zwłaszcza karnawału i obchodów święta Bożego Ciała, łącznie z poezją i wystawianymi z tej okazji sztukami z gatunku autos sacramentales Calderóna de la Barca.

hiszpG3.jpg
Tarasca z roku 1672,
Leonardo Alegre 1676, Madryt

Wprowadzenie do części poświęconej Teatrowi stanowiły portrety czołowych dramaturgów epoki i ich najwybitniejsze dzieła (edycje w różnych językach, adaptacje, rękopisy, pierwsze wydania). Podjęto również próbę przedstawienia pozostałych „składników” spektaklu teatralnego: przestrzeni i form inscenizacji teatru dworskiego i teatru popularnego, architektury teatralnej i dekoracji, maszynerii scenicznej, kostiumów, rekwizytów. Wizerunki aktorów i aktorek Złotego Wieku stanowiły (niestety, jedynie symboliczne) przypomnienie słowa wcielonego w ruch.

Wystawa przywoływała także gatunek commedii dell'arte oraz inne, w kontekście europejskim mniej znamienne, formy ekspresji scenicznej, na przykład balet.

Teatr i fiestę w Europie Habsburgów można więc uznać za swoiste kompendium wiedzy o hiszpańskim Złotym Wieku, zobrazowane niezwykłymi, najczęściej niedostępnymi dla szerszej publiczności, obiektami, które jednakże stanowią ważny składnik kultury artystycznej XVII wieku. Mieliśmy zatem niepowtarzalną okazję wkroczyć w wystawny i fascynujący świat teatru, zabaw i świąt w epoce wielkiego przepychu, jaką był Złoty Wiek, wywierający tak silny wpływ na wszystkie warstwy społeczne. Atmosfera jego stanowiła zachętę nie tylko do biernej obserwacji zabaw i ceremonii, ale i do uczestnictwa w nich, co zaowocowało wspaniałym rozkwitem sztuki.

Wystawa była czynna:

niedziele od 11.00 do 18.00

od wtorku do soboty od 10.00 do 18.00.

 Bilet normalny - 15 zł, ulgowy - 9 zł (sprzedaż do godz. 17.30).hiszpN7.jpg

Juan Bautista del Mazo Wielki staw w parku Buen Retiro,
XVII w. Olej na płótnie, Madryt, Muzeum Narodowe del Prado
Sponsor Generalny Wystawy:

lotos.jpg

Sponsorzy:
he.gif Pzu.gif lot1.gif


Patroni medialni:

tvp1a.jpg radiociebie1.jpg tvp3.gif pr3.gif Gazeta.gif
         
 wprost.gif  warsawvoice.gif iks.jpg