Szachy w średniowieczu. Średniowiecze w szachach

 

Szachy w średniowieczu. Średniowiecze w szachach

 

15 października – 30 grudnia 2015 r.

 

Galeria Wystaw Czasowych II p.

 

 

Historia gry w szachy to pasjonująca opowieść, umożliwiająca wędrówkę w czasie i przestrzeni. Dzięki uprzejmości Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pokazaliśmy 20 plansz, prezentujących dzieje powstania szachów, drogi ich przenikania na tereny europejskie, zmieniające się w czasie nazewnictwo oraz spojrzenie średniowiecznych autorów na toczone wówczas rozgrywki.

 

Gra wywodzi się najprawdopodobniej z kultury hinduskiej, a jej początki sięgają VI wieku n.e. Niezależnie od szerokości geograficznej, pod którą się pojawiały, zyskiwały grono gorących zwolenników. Od samego początku szachy spełniały funkcję dydaktyczną, ponieważ były swoistym instruktażem prowadzenia wojny. Aspekt edukacyjny okazał się szczególnie ważny na terenie Europy, gdzie umiejętność gry w szachy stała się elementem wychowania rycerskiego i kultury dworskiej. Współczesny człowiek nie musi znać zasad gry, by rozumieć związane z nią analogie i odniesienia, choćby w dziedzinie batalistycznej. Symbolika szachowa używana jest powszechnie w języku potocznym, czego dowodem są popularne metafory, przysłowia i porównania.


Zwiedzający wystawę mogli rozegrać partię kopiami figur średniowiecznych wykonanych specjalnie na tą wystawę (autorami kopii są: Tomasz Pokorski oraz Jarosław Jaskulak), a także skorzystać z zabawy wielkoformatowymi figurami.

 

Wystawa przygotowana była we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

 

Autorem scenariusza była pani Agnieszka Stempin, Kierownik Rezerwatu Archeologicznego Genius loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

 

Ekspozycji towarzyszyła lekcja muzealna Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach, prowadzona przez członków Polskiego Związku Szachowego. Uczniowie poznawali podstawy gry, rozgrywali między sobą mecze i starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego szachy rozwijają wiele umiejętności umysłowych.

Wypełniony formularz zgłoszenia należało przesłać do Działu Rezerwacji Zamku Królewskiego.

 

Wystawa czynna była w godzinach otwarcia Zamku
 

Wejście na wystawę możliwe było na podstawie biletu wstępu do Zamku

W niedzielę i święta wystawa była nieczynna