Siedem grzechów głównych

 Siedem grzechów głównych

Galeria Wystaw Czasowych II piętra

14 marca 14 maja 2006 r.

Eksponaty ze zbiorów Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Wystawa zorganizowana przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Autor scenariusza wystawy: Krzysztof Krużel – kierownik Gabinetu Rycin PAU
Kurator wystawy w Zamku: Katarzyna Jursz-Salvadori,
Komisarz organizacyjny: Anna Małecka.

Wystawa stanowiła powtórzenie cieszącej się wielkim powodzeniem ekspozycji, zaprezentowanej w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w 2004 roku. Towarzyszył jej wydany wówczas obszerny katalog.

W Zamku Królewskim w Warszawie można było podziwiać 125 niezwykle cennych rycin, pochodzących ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności, wykonanych pomiędzy XV a XIX wiekiem w tym miedzioryty Albrechta Dürera i Lucasa van Leyden oraz niemieckich „małych mistrzów”, kompozycje wg Pietera Bruegla Starszego, wydane w słynnej antwerpskiej oficynie Hieronima Cocka, manierystyczne sztychy z haarlemowskiej szkoły Henrika Goltziusa i XVII-wieczne grafiki z efektownymi kompozycjami wg Petera Paula Rubensa, Jacoba Jordaensa, Rembrandta van Rijn i Dawida Teniersa.

Ekspozycję uświetniły akwaforty konkurentów Rembrandta: Jacques'a Calotta i Vaclava Hollara oraz XVIII-wieczne grafiki włoskie i angielskie, w tym prace Williama Hogartha i Richarda Earloma. Kilka plansz odznaczało się najwyższym poziomem sztuki miedziorytniczej w dziełach grafików francuskich XVIII stulecia. Na wystawie znalazło się także kilka mało znanych rarytasów graficznych z dawnych wieków.

Wprowadzenie do wystawy stanowiły ryciny przedstawiające grzech pierworodny. Dalszych siedem części ekspozycji ukazywało symboliczne konterfekty poszczególnych grzechów, pochodzących z ustalonego w VII wieku kanonu siedmiu grzechów głównych. Były to kolejno: Pycha (Superbia), Chciwość (Avaritia), Nieczystość (Luxuria), Zazdrość (Invidia), Łakomstwo (Gula), Gniew (Ira) i Lenistwo (Acedia). Ich łacińskie inicjały utworzyły zapomniane dziś słowo SALIGIA, używane w średniowieczu na wspólne określanie siedmiu grzechów głównych.


7g2.jpg
Pieter van der Heyden (ok. 1530 - 1572)
Pycha, 1558, z serii Siedem grzechów głównych
wg Pietera Bruegla Starszego (ok. 1525 - 1569)
miedzioryt 225 mm x 293 mm inw. 2543Ekspozycję można było zwiedzaćw każdą środę od 1100 do 1900. Pozostałe dni: do 14 kwietnia –  od 1100 do 1600, a od 15 kwietnia do 14 maja –  od 1100 do 1800.
Bilet normalny 10 zł, ulgowy - 5 zł.niedzielę –  bilet bezpłatny.
Konferencja prasowa –  13 marca o godz. 1200 w Sali Odczytowej (Kinowej).


Wykłady (29 marca 10 maja 2006 r.)
29 marca, godz. 1700 – wykład prof. Juliusza Chrościckiego - Judasz - apostoł i zdrajca. Przedstawienia w sztuce nowożytnej.
5 kwietnia, godz. 1700 – wykład Wojciecha Eichelbergera - Siedem grzechów głównych - siedem boskich pomyłek.
19 kwietnia, godz. 1700 –  wykład prof. Jerzego Miziołka - O grzechach Arystotelesa i Wergiliusza, czyli o mędrcach wodzonych na pokuszenie i chrześcijańskich przykładach cnót.
10 maja, godz.1700 – wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 7 grzechów głównych w tradycji mądrościowej biblijnego Izraela.
Wstęp wolny. Po wykładzie –  zwiedzanie wystawy.

Zajęcia plastyczne, warsztaty filozoficzne i spotkania literackie połączone ze zwiedzaniem wystawy (15 marca 26 kwietnia 2006 r.)
15 marca, godz. 1700 wykład Kultura kreski - różne techniki graficzne na przestrzeni wieków. Prowadzenie: artysta grafik Aleksandra Chojecka i kustosz Daniel Artymowski.
22 marca, godz. 1700 Wolność a konieczność – warsztat filozoficzny. Prowadzenie: Beata ArtymowskaWojciech Łukasik.
12 kwietnia, godz. 1700  – spotkanie literackie Porzućcie wszelką nadzieję śladami Dantego po piekle, czyśćcu i niebie. Prowadzenie: dr Katarzyna Buczek; recytacja tekstów: Barbara i Jacek Bursztynowiczowie.
26 kwietnia, godz. 1700 Rylcem i kreską - pokaz technik graficznych. Prowadzenie: artysta grafik Aleksandra Chojecka.
Wszystkie spotkania odbywały się w godzinach 1700 1800. Udział w zajęciach po wykupieniu biletu ulgowego na wystawę cena 5 zł.