Ryciny Rembrandta


Ryciny Rembrandta

Galeria Wystaw Czasowych II piętra

15 marca – 9 maja 2004 r.

 

Komisarz wystawy –  Anna Kuśmidrowicz-Król

Ekspozycja poświęcona została twórczości graficznej Rembrandta van Rijn. Grafika, obok malarstwa i rysunku, stanowi znaczącą część artystycznego dorobku Rembrandta. Był niekwestionowanym mistrzem w tej dziedzinie i do dzisiaj uznawany jest za jednego z najwybitniejszych grafików europejskich. Za życia znany był nawet bardziej jako twórca rycin ze względu na większą łatwość docierania grafiki do szerokich kręgów odbiorców.


rembrandtB_19.jpg
Autoportret z Saskią, 1636, akwaforta, stan I, 104 x 95 mm.

 

Prezentowane na wystawie 94 grafiki pochodziły z Muzeum Rembrandta w Amsterdamie (Museum het Rembrandthuis), które przygotowało także scenariusz wystawy. Muzeum to jest właścicielem znaczącej kolekcji rycin Rembrandta. Znamy dzisiaj około 290 grafik autorstwa mistrza. Posługiwał się on przede wszystkim techniką akwaforty, znacznie przyczyniając się do rozwoju tej sztuki. Kryterium wyboru eksponatów na wystawę była możliwość zademonstrowania różnorodnych zainteresowań Rembrandta.


Grafiki podzielone zostały na grupy tematyczne. W ten sposób zaistniała możliwość porównania różnych rozwiązań tego samego motywu, jak w przypadku autoportretów, czy zapoznania się ze sferą fascynacji biblijnych, którą reprezentowała, najliczniejsza grupa dzieł w dorobku Rembrandta. Obok autoportretów i scen biblijnych na wystawie zaprezentowano tematykę alegoryczną, fantastyczną, mitologiczną i rodzajową, a także studia, pejzaże i portrety.


rembrandtB_233.jpg
Wiatrak, 1641, akwaforta, jedyny stan, 145 x 208 mm.W kompozycji scen staro – i nowotestamentowych artysta zawsze wybiera moment najbardziej dramatyczny. Jednym z charakterystycznych środków ekspresji są silne kontrasty światłocieniowe. Poszukiwaniu właściwego wyrazu w przedstawianiu postaci biblijnych służyły wizerunki starych ludzi. Prace z tej grupy, określane jako „tronies”, były najprawdopodobniej traktowane przez artystę jako robocze studia. Swobodny styl rysunku Rembrandta zaowocował szczególnie pięknymi efektami w pracach o tematyce pejzażowej. Jego akwafortowe przedstawienia krajobrazu holenderskiego zalicza się do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie grafiki. W graficznym dorobku Rembrandta znalazło się m.in. wiele przedstawień żebraków oraz około 20 portretów krewnych i znajomych.


W twórczości malarza współcześni doceniali zarówno swobodny styl rysowania, ekspresję i dramatyzm w scenach biblijnych, jak i osiągnięcia w dziedzinie rozwijania techniki akwaforty. Sztuka graficzna Rembrandta była i jest nadal ważnym źródłem inspiracji dla wielu artystów.rembrandtB_74.jpg
Chrystus nauczający ("Rycina Stuguldenowa"), około 1643 49,


akwaforta z suchą igłą i rylec, stan II, 278 x 388 mm.

rembrandtB_270.jpg
Faust, około 1652, akwaforta, sucha igła i rylec, stan II, 210 x 160 mm.

rembrandtB_278.jpg
Uczony Ephraim Bueno, 1647, akwaforta, sucha igła i rylec, stan II, 241 x 177 mm.

Wystawie towarzyszył sklepik z pamiątkowymi drobiazgami, nawiązującymi do graficznego dorobku Rembrandta. Szczególną atrakcję stanowiły  współczesne odbitki wybranych rycin artysty.

W polskiej edycji katalogu znalazły się krótkie eseje na temat sztuki graficznej Rembrandta i historii Kolekcji Muzeum Rembrandta w Amsterdamie, a także kalendarium życia artysty oraz ilustracje i noty do wszystkich eksponatów na wystawie.
Ekspozycji towarzyszyły zajęcia plastyczne (we współpracy z  Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zaaranżowano m.in. warsztat pracy grafika) i tzw. Zamkowe Spotkania Literackie.

Wystawę zwiedzać można było :

od 16 marca do 14 kwietnia: od wtorku do soboty w godz. 10.00 16.00, w niedziele – od 11.00 do 16.00; od 15 kwietnia do 9 maja: od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 18.00, w niedziele i poniedziałki – od 11.00 do 18.00. Bilety – 12 zł (normalny) i 8 zł (ulgowy).Sponsorzy:

nowe_logo_bank_bph.gif pzu2.gif winkowski.gif

Patroni medialni:

Wprost_logo.gif Gazeta.gif tvp.gif pr.gif
       
warsawvoice.gif Gazeta_antykwaryczna.gif wik.gif Gazetapl.gif
       
   Pr3_logo.gif