Ogólnopolski konkurs na plakat dla szkół ponadgimnazjalnych „Holokaust - wieczna pamięć”

Ogólnopolski konkurs na plakat dla szkół ponadgimnazjalnych

„Holokaust - wieczna pamięć”

Sala Lapidarium

30 czerwca – 31 lipca 2007 r.


 

 

 

„Musimy nie tylko pamiętać o samej tragedii, ale również nie dopuścić, by przyszłe pokolenia zapomniały o tej lekcji historii. Musimy wyciągnąć wnioski płynące z Holokaustu i kierować się nimi w dzisiejszym świecie.”

Ban Ki - moon, Sekretarz Generalny ONZ
27 stycznia 2007 r.

Konkurs Holokaust wieczna pamięć, ogłoszony przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Fundację Shalom przy współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jego założeniem było nie tylko upowszechnianie wiedzy na temat zagłady, ale także kształtowanie wrażliwości wobec drugiego człowieka oraz krzewienie wartości humanistycznych związanych ze zwalczaniem nietolerancji, dyskryminacji i przemocy.

Konkurs adresowany był przede wszystkim do młodych ludzi. Miał on na celu zwrócenie uwagi na tragedię Holokaustu, uczynienie ludzi bardziej wrażliwymi na cierpienie drugiego człowieka, nakłonienie młodzieży do poszanowania praw człowieka oraz wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, rasy i wyznania. Miał również zachęcić do przyjmowania otwartej postawy wobec tragedii, jaką ludzkość przeżywa w wyniku światowych kryzysów.

Prezentacja objęła nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe.