Romantyzm. Malarstwo w czasach Fryderyka Chopina

 Romantyzm. Malarstwo w czasach Fryderyka Chopina

 

Galeria Wystaw Czasowych II p.

 

20 listopada 1999 r.   27 lutego 2000 r.


Wystawa została pomyślana jako próba realizacji romantycznej idei syntezy sztuk w roku jubileuszowym: muzyce Chopina, którą rozbrzmiewały sale koncertowe, przywróciliśmy kontekst siostrzanej sztuki, jaką jest malarstwo. Tak muzyka, jak malarstwo, jako sztuki nie werbalne apelują bezpośrednio do zmysłów czy   jak chcieli romantycy   do emocji słuchacza i widza. Dzieła malarskie odmiennymi od muzyki środkami wyrażają wspólne dla romantyków odczucia mistycyzmu i demonizmu natury, poryw rewolucyjny, ideę wolności, religię sztuki i kult geniuszu.

Kluczem do wystawy i jej największą atrakcją było kilka arcydzieł sztuki światowej:

Carl Gustav Carus, Księżyc nad Rugią, Galeria Drezdeńska
Eugene Delacroix, Grecja na ruinach Missolonghi, 1822, Le Musée des Beaux Arts de Bordeaux
Eugene Delacroix, Portret Chopina w wieńcu laurowym, rysunek, Luwr, Paryż
Théodore Géricault, Szkice koni, Luwr, Paryż

Francisco Goya, Olbrzym, akwatinta, Biblioteka Narodowa, Madryt

grecja_na_ruinach.jpg
Eugene Delacroix,
Grecja na ruinach Missolonghi
, 1822,
Le Musée des Beaux Arts de Bordeaux

Zostało pokazanych kilka interesujących dzieł sztuki europejskiej ze zbiorów polskich: m.in. cykl graficzny Kaprysy Goyi ze zbiorów Towarzystwa Naukowego w Płocku, obrazy z kolekcji Raczyńskich z Poznania, studium Ingresa z Muzeum Narodowego w Warszawie, nieznany obraz Delacroix z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Portret Niemcewicza malowany przez Grosa z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

W tak zarysowany horyzont sztuki romantycznej wbudowany został pokaz polskiego malarstwa pierwszej połowy XIX wieku, traktując jako wyznacznik daty życia Chopina. Największe grupy dzieł stanowiły obrazy olejne, akwarele i rysunki Piotra Michałowskiego, Aleksandra Orłowskiego i Teofila Antoniego Kwiatkowskiego, a także trzy wczesne arcydzieła Henryka Rodakowskiego. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie mieliśmy możliwość pokazania wielkoformatowego obrazu Stattlera Machabeusze, w którym Juliusz Słowacki ujrzał jutrzenkę rozwoju polskiego malarstwa. Interesującym fragmentem wystawy okazały się być obrazy z kręgu artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, czyli środowiska, w którym dorastał Chopin.

Ogółem wystawa zgromadziła około 200 obrazów, rysunków i rycin.

Towarzyszył jej katalog składający się z części dokumentacyjnej wraz z kompletem kolorowych reprodukcji oraz esejów.


Autorski wkład do części wprowadzającej w zagadnienia sztuki romantycznej wnieśli:
Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie,
Adam Zamoyski, autor m.in. monografii Chopina, pracuje nad książką o romantyzmie,
Adrienne Serrulaz, dyrektor Musee Delacroix w Paryżu,
Robert Rosenblum, profesor New York University, autor dzieł o sztuce XIX w.,
Jens Christian Jensen, autor m.in. monografii Friedricha, organizator wystaw sztuki polskiej w Niemczech,
J. Patrice Marandel, kurator malarstwa europejskiego z Los Angeles County Museum, organizator wystawy Symbolizm w malarstwie polskim w Detroit Art. Institute,
Maria Poprzęcka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w sztuce XIX w.,
Jan Ostrowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, autor monografii Piotra Michałowskiego,
Aleksandra Melbechowska-Luty, monografistkaTeofila Kwiatkowskiego obecnie pracująca nad malarskim dziełem Norwida,
oraz Agnieszka Morawińska, autorka koncepcji i kurator wystawy.

Podczas trwania wystawy odbyło się sympozjum na temat romantycznej koncepcji sztuki i polskiego wkładu w kulturę artystyczną dziewiętnastowiecznej Europy z udziałem zagranicznych autorów, a także wykłady publiczne na tematy związane z wystawą.

Wystawa była czynna: od wtorku do piątku: 10.00  16.00, w soboty: 10.00  18.00, w niedziele: 11.00   18.00.


Wystawie towarzyszyły wykłady:

1 grudnia  prof. dr Maria Poprzęcka,
Romantyczne tęsknoty

8 grudnia   Anna Król,
"Widziałem prawdziwe arcydzieło". Uwagi na marginesie twórczości Henryka Rodakowskiego

12 stycznia   dr Andrzej Pieńkos,
Odkrycie przyrody i odkrycie historii. O pejzażu romantycznym

19 stycznia   prof. dr Marcin Król,
Romantyzm, burżuazja, liberalizm

26 stycznia   prof. dr Alina Kowalczykowa,
Wątki mistyczne w romantycznym pejzażu

2 lutego   dr Dorota Kudelska,
Istota malarstwa według Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego

9 lutego   dr Agnieszka Morawińska,
Romantyzm, klasycyzm, akademizm w pułapce terminologii

23 lutego   Iwona Danielewicz,
Delfina Potocka „kultowa postać” europejskiego romantyzmu

Wykłady odbywały się w środy, o godz. 17.00Sali Wielkiej.  Po wykładach można było zwiedzać wystawę bezpłatnie.
Chopin.gif

Główni sponsorzy wystawy
opel.gif Pzu.gif Idea.gif Plakanda.gif
       
Lot.gif Alcatel.gif Acoust.gif Andersen.gif
       

Patroni medialni
Tvp2.gif Trojka.gif Radiocla.gif Gazeta.gif Warsaw.gif