Polska walcząca

Inauguracja ogólnopolskiego
projektu wystawienniczego IPN
Polska Walcząca

 

29 lipca26 października 2014 r.

 

Dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego

 


 Bezpłatne katalogi wystawy były dostępne są w Punkcie Informacji zamkowej w Sieni Wielkiej.

 

W ramach współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej a Zamkiem Królewskim w Warszawie, na Dziedzińcu Wielkim Zamku zaprezentowano warszawską edycję wystawy Polska Walcząca, przygotowaną wspólnie przez obie instytucje. W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie odbyła się również  konferencja naukowaFenomen Polskiego Państwa Podziemnego” (16 – 17 października 2014 r.) oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych (wrzesień – październik br.).

 

Ekspozycja inaugurowała ogólnopolski projekt wystawienniczy IPN, w ramach którego regionalne edycje wystawy Polska Walcząca, przygotowane przez Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN, zaprezentowane zostały w wielu miastach w kraju:

 

Polska Walcząca - Mapa 

 

 • Warszawa: Dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego, 29 lipca − 26 października
 • Białystok: Skwer Armii Krajowej, 29 lipca − 28 sierpnia
 • Gdańsk: Targ Rakowy, 1 sierpnia − koniec września
 • Katowice: ul. Mariacka, 29 lipca − 29 sierpnia
 • Lublin: Muzeum Lubelskie na Zamku, 22 lipca − koniec sierpnia
 • Łódź: Rynek Manufaktury przy ul. Karskiego 5, 29 lipca − 22 sierpnia
 • Rzeszów: przed siedzibą Oddziału IPN przy ul. Słowackiego 18, 29 lipca − 29 sierpnia
 • Szczecin: Plac Lotników, 1 sierpnia − 7 września
 • Zielona Góra: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Norwida w al. Wojska Polskiego 9, 29 lipca − koniec sierpnia


W następnych miesiącach ekspozycję zaprezentowano w kolejnych miastach, m.in. we wrześniu w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu.

 

Wystawa Polska Walcząca przypominała o Polskim Państwie Podziemnym – zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Opowiedziała o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju oraz różnorodnych formach walki podziemnej w kolejnych latach przeciwko obu okupantom − Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazała kluczowe obszary aktywności wojskowych i cywilnych struktur konspiracji, m.in.: dywersję i partyzantkę, podziemny wymiar sprawiedliwości, tajne nauczanie, a także akcję ratowania dóbr kultury narodowej. Pokazała też przełomowe wydarzenia z 1944 r., w tym akcję „Burza” Armii Krajowej i Powstanie Warszawskie. Na wystawie znalazły się sylwetki wybranych bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści były zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane były i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach.

 

Tematyka wystawy ściśle nawiązywała do rocznic, które obchodziliśmy w 2014 r.:

 

 • 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozpoczętej niemiecką agresją na Polskę 1 września 1939 r.,
 • 75. rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski, obchodzonej 27 września jako Dzień Polskiego Państwa Podziemnego,
 • 70. rocznicy akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego, z obchodzonym 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego.


W związku z ww. rocznicami Instytut Pamięci Narodowej prowadził szereg działań o charakterze naukowym i edukacyjnym, na temat których dowiedzieć się można na stronach: www.ipn.gov.pl oraz www.pamiec.pl.

 

Polska Walcząca - Plakat