Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)

Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)

Multimedialna wystawa Muzeum Historii Polski

Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Galeria Wystaw Czasowych II piętra

3 maja31 lipca 2012 r.
Autorzy scenariusza: dr hab. Igor Kąkolewski, Monika Matwiejczuk
Komisariat wystawy: Monika Matwiejczuk, dr hab. Igor Kąkolewski, Anna Kosińska,
Iwona Jesionowska
, Łukasz Kubacki
Autorka aranżacji: Agnieszka Sowa-Szenk

Komisarz wystawy ze strony Zamku Królewskiego w Warszawie: dr Przemysław DelesPrzesłaniem wystawy Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.), zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, było przedstawienie fenomenu dawnej Rzeczypospolitej – jednego z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państw wczesno nowożytnej Europy.

Celem wystawy stało się przypomnienie współczesnym widzom, że na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, na których obecnie istnieją różne państwa i narody, przez prawie dwa i pół stulecia funkcjonowało państwo formalnie będące federacją dwóch organizmów: Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zamieszkane przez wiele grup narodowościowych, etnicznych i religijnych. Pokazano bogactwo kulturowe przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Państwo to we wspomnianej epoce było przykładem tolerancji i pokojowego współżycia narodów. Zaprezentowano jego wspaniałość i osiągnięcia, ale nie przemilczano słabości. Wystawa była również pretekstem do postawienia pytań o obecność dziedzictwa Rzeczypospolitej w polskiej kulturze współczesnej i relacje kulturowe łączące nas z innymi narodami, z którymi dzieliliśmy nie tylko „wspólne niebo”, ale i wspólną ziemię. Zamieszkujące dawną Rzeczpospolitą grupy etniczne i wyznaniowe były w stanie z jednej strony utrzymać i rozwijać własne tradycje, z drugiej zaś stworzyć ciekawe przykłady syntezy rozmaitych wzorców kulturowych. Z tym dziedzictwem obcujemy mniej lub bardziej świadomie po dziś dzień.

Wystawa Pod wspólnym niebem… składała się z sześciu modułów tematycznych, które zostały zaaranżowane zgodnie z wymogami przestrzeni wystawienniczej, użyczonej Muzeum przez Zamek Królewski w Warszawie.
Dwa pierwsze prezentowały zjawisko szeroko pojętej wielokulturowości z perspektywy całego państwa, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak: fenomen staropolskiego federalizmu oraz skład etniczny i wyznaniowy społeczeństwa I RP. Ten fragment ekspozycji stawiał pytania o możliwości pokojowej koegzystencji różnych grup narodowo-językowych oraz wspólnot religijnych. Dwa kolejne moduły stopniowo zawężały perspektywę, koncentrując się na problematyce tożsamości regionalnych i lokalnych oraz sposobów funkcjonowania jednostek w społeczeństwie wielokulturowym. Moduł piąty dotyczył zjawiska oddziaływania wieloetniczności na ówczesną kulturę. Na koniec – prowadząc widza w kierunku współczesności – zaprezentowano problem, jak się wydaje, nader ważny i aktualny: co przetrwało do czasów nam współczesnych z wielokulturowości Rzeczypospolitej wielu narodów?

Wśród bardzo cennych eksponatów na wystawie znalazły się m.in. oryginalny widymat, czyli potwierdzenie zawarcia Unii Lubelskiej podpisanej przez króla Zygmunta Augusta różaniec króla Stefana Batorego. Oprócz eksponatów i dokumentów z epoki, autorzy wystawy wykorzystali nowoczesne technologie prezentacji, m.in. mapy multimedialne oraz tzw. pokazy poliwizyjne. Dzięki nim możliwa była m.in. atrakcyjna ekspozycja panoram wielu miast we wczesnej epoce nowożytnej, a także mało znanych szkiców gdańszczanina, Martina Grunewega z jego licznych podróży po Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku.

Powierzchnia wystawiennicza: ok. 700 m²

Wystawie towarzyszyły: lekcje muzealne, czwartkowe wykłady, cykl niedzielnych spotkań, wiosenny wieczór przy świecach z cyklu Cztery pory roku na Zamku, lekcje dla szkół ponadpodstawowych – propozycja Muzeum Historii Polski.

 

Godziny otwarcia: poniedziałekśroda w godz.: 11.0018.00, czwartek w godz.: 11.0020.00, piątekniedziela w godz.: 11.0018.00.

Ceny biletów (także w niedziele): bilet normalny – 12 zł, bilet ulgowy – 8 zł, bilet specjalny* – 5 zł od osoby (*bilet specjalny – bilet przeznaczony na wykłady czwartkowe i spotkania niedzielne).
 


Organizator: Muzeum Historii Polski
Współorganizator: Zamek Królewski w Warszawie
Partner: Muzeum Zamojskie w Zamościu

Sponsorzy wystawy: Bank Zachodni WBK, Samsung Electronics Polska

Sponsorzy Zamku Królewskiego w Warszawie: PZU, Polska Telefonia Cyfrowa, Lidex

Patroni medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza, Metro, Ströer Media, Stolica, historia.org.pl, Focus Historia.

Współpraca: Tramwaje Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego