Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku


Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku

 

3 lipca2 sierpnia 2015 r.

 

Arkady Kubickiego (cz. południowa)

 

 

Wyższe urodzenie

pociąga za sobą przede wszystkim większe obowiązki,
a nie tylko przywilej
e

Wincenty Lutosławski, 1939 r.


Witold Lutosławski, Józef Czapski, Witold Gombrowicz i Rotmistrz Witold Pilecki to słynne osobowości dwudziestowiecznej historii Polski i Europy.

Co łączy tak różne postaci? Wszystkie pochodziły z rodzin ziemiańskich, których styl życia oparty był na określonych tradycyjnych wartościach. Ziemianie pełnili często rolę lokalnych liderów społecznych, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego swoich regionów.

Wystawa przedstawiła zbiorowy portret tej warstwy społecznej, opowiadając również o jej zniszczeniu w latach 1939 – 1945 przez totalitaryzm nazistowski i sowiecki, o jej wywłaszczeniu przez komunistyczny system władzy i rozproszeniu ziemiańskich rodzin po całym świecie.

Autorzy postanowili przybliżyć historie konkretnych rodzin, aby ułatwić widzowi wyobrażenie sobie straty, jaka nastąpiła wraz z likwidacją ziemiaństwa jako warstwy społecznej.
                                


Organizatorzy wystawy:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej


Wystawa czynna była w godz.:
pon. – sob.: 10:0020:00
niedz.:  11:0020:00
(ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem wystawy)


więcej informacji >


Wstęp wolny