Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów


Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów

Galeria Wystaw Czasowych II p.

10 listopada 2012 r. – 27 stycznia 2013 r.
Prezentowana w dwóch odsłonach, w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Zamku Królewskim w Warszawie, wystawa Europa Jagellonica 1386 – 1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów była projekt emo charakterze międzynarodowym, realizującym idee wielokulturowości.

Polacy, Czesi i Niemcy połączyli swe wysiłki, by ukazać najważniejsze aspekty dotyczące zjawisk w kulturze i sztuce za czasów panowania dynastii Jagiellonów. Zakres chronologiczny ekspozycji wyznaczyły dwa wydarzenia historyczne – koronacja Władysława Jagiełły w 1386 roku oraz śmierć w 1572 roku Zygmunta II Augusta, ostatniego męskiego potomka rodu. Dzięki przemyślanym układom politycznym Jagiellonowie uzyskali koronę Czech wraz ze Śląskiem (1471) oraz Węgier (1490), a powstała w następstwie tych faktów wspólnota państw – Europa Jagellonica – objęła swym zasięgiem olbrzymie terytoria o powierzchni ponad 2 mln km², sięgające od Bałtyku po Morza Czarne i Adriatyckie. Celem wystawy stałą się prezentacja – poprzez świadectwa artystyczne epoki – zagadnień o tematyce społecznej, gospodarczej, politycznej, artystycznej.

W ramach polskiej edycji projektu, otwarte zostały dwie uzupełniające się wystawy – w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Zamku Królewskim w Warszawie.

Ekspozycję w Zamku poświęcono przede wszystkim historii dynastii oraz poszczególnych władców z domu Jagiellonów, osobistości z ich otoczenia, a także zagadnieniom ceremoniału dworskiego.

W Muzeum, z kolei, prezentowano dorobek cywilizacyjny Europy Jagiellońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak: bogactwo twórczości artystycznej, kultury umysłowej, wzorce religijności, społeczne przemiany sztuki. Wystawa w MNW stanowiła element obchodów Jubileuszu 150-lecia MNW pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Ekspozycji towarzyszył przewodnik w języku polskim.

Europa Jagellonica od maja do września 2012 roku prezentowana była w Galerie Středočeského kraje w Kutnej Horze. Z Warszawy pojechała do Poczdamu, gdzie byłą eksponowana od marca do czerwca 2013 roku w Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte.

Patronat nad międzynarodowym projektem Europa Jagellonica..., realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej w Czechach, Polsce i Niemczech, sprawowali:
Karel Schwarzenberg
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Guido Westerwelle
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Polską edycję wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Zamku Królewskim w Warszawie objęta została Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Zdrojewskiego.

Bilety na wystawę można było nabyć w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Warszawie.
Bilet normalny: 20 PLN
Bilet ulgowy: 15 PLN

Bilet wspólny na obie części wystawy: 25 PL