Dziedzictwo Piastów mazowieckich

Dziedzictwo Piastów mazowieckich

28 października 2016 r. – 4 grudnia 2016 r.

Dawna Izba Poselska

Pretekstem do zorganizowania wystawy, przygotowanej we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych, jest 490. rocznica śmierci ostatniego księcia mazowieckiego, Janusza, oraz włączenie Mazowsza do Korony. Będzie to okazja do zaprezentowania rzadko udostępnianych, średniowiecznych dokumentów wraz z pieczęciami, ksiąg pochodzących z kancelarii książąt mazowieckich, a także kilkunastu zabytków sztuki z muzeów polskich. Wybraliśmy najciekawsze dokumenty, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Towarzyszą im pieczęcie, które, stanowiąc wybitne dzieła sfragistyki polskiej, przekazują nam bogactwo treści ikonograficznych, związanych z dworem książąt mazowieckich. Jeden z najbardziej spektakularnych zabytków stanowi oprawa Ewangeliarza Anastazji. Srebrna, repusowana okładka z pięknymi przedstawieniami ukrzyżowania oraz fundatorki jest jednym z najcenniejszych zabytków jubilerskiej sztuki średniowiecznej. Miejsce prezentacji wystawy – równie efektowna Dawna Izba Poselska, sprzyjać będzie zapewne kameralnej atmosferze, w której to postaramy się przybliżyć zwiedzającym ponad trzechsetletnie samodzielne rządy Piastów mazowieckich – od początków rozbicia dzielnicowego Polski do 1526 roku, czyli powrotu Mazowsza pod koronę królów Polski.

Wystawie będzie towarzyszyć dwudniowa (27 – 28 października) konferencja, zorganizowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych, na którą zaproszono specjalistów różnych dziedzin nauk historycznych z ośrodków badawczych całej Polski.

Dokumenty oraz zabytki prezentowane na wystawie pochodzą z kilkunastu polskich instytucji kultury: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, zbiorów Fundacji Czartoryskich z Krakowa oraz z Muzeum Warszawy.

Wystawa dostępna bezpłatnie w ramach Trasy Zamkowej (możliwość także odrębnego zwiedzania), czynna w godzinach otwarcia Zamku.


Archiwum:

Dzień atrakcji: 6 listopada 2016 r.

Dni atrakcji: 20 listopada 2016 r.