Bernardo Bellotto - sekrety jego malarstwa

 Bernardo Bellotto – sekrety jego malarstwa

Sala Canaletta

 16 grudnia 2003 r. – 29 lutego 2004 r.


Pokaz materiałów dokumentujących prace konserwatorskie przy obrazach Bellotta z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie29394_052_430px.jpg

Sala Canaletta, widok ogólny na ścianę z kominkiem
i obrazy malowane przez Bernarda Bellotta zwanego Canalettem,
fot. Wojciech Kryński, Jan Morek
Komisarz: Paweł Sadlej
Komisarz organizacyjny: Anna Małecka

Ekspozycja miała na celu wstępne zaprezentowanie niektórych efektów prac konserwatorskich.

Koncepcja pokazu została podporządkowana dwóm głównym celom:
1. ukazaniu zakorzenienia twórczości Bellotta w materii miasta i przedstawieniu zachowanych świadectw twórczości malarza. I tak – na ekspozycji znalazły się: Figura Matki Boskiej Łaskawej –  ta sama, która przedstawiona została na jednym z obrazów, makieta i projekty architektoniczne Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) Tylmana z Gameren – temat dzieł Mistrza oraz zachowane stroje historyczne, w których występują postaci, przedstawione na obrazach.
2. prezentacji niektórych efektów prac konserwatorskich, czytelnych dla szerokiej publiczności.

Forma ekspozycji podporządkowana była wymogom współczesnych technik edukacyjnych.

W pracowniach konserwatorskich Zamku Królewskiego w Warszawie prowadzone były prace konserwatorskie i badawcze przy zespole 23 obrazów olejnych Bernarda Bellotta, zwanego Canalettom stanowiących jednorodną całość ideową i artystyczną. Na zespół składają się 22 obrazy, przeznaczone do pierwszej i drugiej edycji Przedpokoju Senatorskiego, zwanego zwyczajowo Salą Canalletta (23. obraz z 1770 r. – Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły, niezwiązany historycznie z założeniem ideowym Przedpokoju Senatorskiego, został zamontowany w supraporcie nad drzwiami do Kaplicy w 1983 r. w trakcie rekonstrukcji Sali Canaletta).

Kompozycja powstawała na przestrzeni 13 lat. Pierwszy obraz został namalowany w 1767 – 68 r., na dziewięć lat przed realizacją Przedpokoju Senatorskiego, ostatnie dwa – w 1780 r. - trzy lata po oddaniu do użytku wnętrza. Do 1777 roku – daty zakończenia prac nad wystrojem architektonicznym sali – malarz wykonał 12 obrazów z widokami Warszawy. Dziesięć pozostałych, opartych na sztychach Giovanniego Battisty Piranesiego, przedstawiało architekturę Rzymu. Przez następne trzy lata więc Bellotto namalował dziesięć obrazów poświęconych Warszawie, którymi sukcesywnie podmieniano płótna z widokami Rzymu. Proces ten zakończono w 1780 r. i datę tę można uznać za ostateczne zakończenie zamówienia, jakie otrzymał malarz od króla.

Głównym założeniem prac konserwatorskich było przywrócenie oryginalnego kolorytu i usunięcie wierzchnich wtórnych warstw technologicznych, z zachowaniem wtórnych interwencji w warstwie podobrazia i warstw gruntów oraz opracowanie estetyczne powierzchni malowideł. Zabiegi te miały doprowadzić do uzyskania pierwotnych walorów artystycznych i czytelności kompozycji.

Celem prac badawczych było pełne poznanie techniki, technologii i materiałów użytych w procesie twórczym oraz poznanie i odróżnienie wtórnych interwencji konserwatorskich, co w efekcie przyniosło stworzenie katalogu obrazów, uwzględniającego wyniki wspomnianych badań. Został też opracowany kompleksowy program prac konserwatorskich wszystkich badanych obiektów i sporządzona dokumentacja fotograficzna.

Po zakończeniu procesu konserwacji całego zespołu 23. obrazów zaplanowano stworzenie bazy danych parametrów technicznych i technologicznych obiektów. Wyniki badań i dokumentacja miała zostać przedstawiona w formie pisemnej, fotograficznej i multimedialnej.

Od 2000 roku wykonano konserwację 15 obrazów; prace nad kolejnymi zaplanowano na  2004 r.

Pokaz był czynny od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 16.00, w niedziele – od 11.00 do 16.00.
Zwiedzanie odbywało się w ramach biletu na II trasę.


29394_053_430.jpg

Widok Warszawy od strony Pragi, Bernardo Bellotto, 1770


Wykłady i zwiedzanie wystawy

Bernardo Bellotto – sekrety jego malarstwaPokazowi towarzyszył cykl wykładów, odbywających się w środy o godz. 17.00,

7 styczniaSala Canaletta w Zamku Królewskim w Warszawie
 prof. Andrzej Rottermund
14 stycznia Sekrety malarstwa Bernarda Bellotta
Paweł Sadlej (komisarz wystawy)
28 lutego Obrazy Canaletta – źródłem poznania architektury Warszawy
prof. Marek Kwiatkowski


Wystawę można było zwiedzać: 10 stycznia, 24 stycznia, 7 lutego i 21 lutego o godz. 11.00
 zwiedzanie wystawy w towarzystwie
oprowadzających po niej specjalistów
  – Pawła Sadleja, Marii Brodzkiej-Bestry, Magdaleny Tworzowskiej.Festiwal Canaletta
sobota, 28 lutego 2004 r.

Uroczyste zakończenie wystawy prezentującej konserwację obrazów Bernarda Bellotta
z udziałem szkół uczestniczących programie
Bernardo Bellotto, ambasador kultury
(w ramach europejskiego programu edukacyjnego
Szkoła adoptuje zabytek)
godz. 11.00– 11.15
Otwarcie uroczystości, przywitanie gości i kilka słów o programie Bernardo Bellotto,
ambasador kultury – prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego
godz. 11.15– 11.45
Prezentacje szkół biorących udział w programie Bernardo Bellotto - prowadzenie Jacek Pacocha
godz. 11.45 – 12.15
Wykład dr Haliny Powęskiej pt. Miasto – przestrzeń społeczna, ekonomiczna, kulturowa, jako przedmiot edukacji o dziedzictwie.
godz. 12.15– 12.45
Dalszy ciąg prezentacji szkół
godz. 12.45– 13.15
Koncert pt. Święta miłości kochanej ojczyzny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Ars Nova, pod kier. Jacka Urbaniaka
oraz warsztaty muzyczne wg systemu Carla Orffa - prowadzenie Katarzyna Jakóbczak-Drążek
godz. 13.15– 13.30
Aukcja prac uczniów
godz. 13.30– 14.30
Spacer po Zamku w towarzystwie uczniów realizujących program Bernardo Bellotto...


Główny sponsor wystawy:

nowe_logo_bank_bph.gif

Sponsorzy:

iidc.gif arte.gif