Andrzej Wajda

Andrzej Wajda

21 grudnia 2016 r. – 5 lutego 2017 r.

Galeria Wystaw Czasowych (II p.)

Andrzeja Wajdy, którego z głębokim smutkiem pożegnaliśmy w mijającym roku, przedstawiać nikomu nie trzeba. Był człowiekiem-legendą – nestorem polskiego kina i współtwórcą najważniejszych prądów w jego obrębie (jak polska szkoła filmowa czy kino moralnego niepokoju). Nie wahał się podejmować trudnych tematów w trudnych czasach i choć jak nikt świadom był swego zakorzenienia w narodowej tradycji, nie brakowało mu krytycznego spojrzenia na pokutujące w niej od wieków mity.

Niewielu spośród wybitnie zasłużonych dla polskiej kultury artystów było przy tym równie mocno jak on związanych z Zamkiem Królewskim w Warszawie, przy czym związki te były wielorakie – formalne, artystyczne i prywatne. Od 2001 r. reżyser uczestniczył w pracach wszystkich trzech kadencji Rady Powierniczej Zamku. Jego żoną była Krystyna Zachwatowicz-Wajda, aktorka, reżyserka i scenografka, córka prof. Jana Zachwatowicza, architekta i konserwatora, niestrudzonego strażnika narodowego dziedzictwa, którego staraniom w znacznej mierze zawdzięczamy odbudowę Zamku Królewskiego, Starego Miasta i innych architektonicznych zabytków Warszawy. Reżyser był także darczyńcą Zamku – dzięki hojności Państwa Wajdów stałą ekspozycję pałacu Pod Blachą – Apartament księcia Józefa Poniatowskiego – uświetniły cenne eksponaty doby napoleońskiej. Warto wreszcie wspomnieć, że jedna ze scen Pana Tadeusza (1999 r.) kręcona była na tarasie Sali Balowej Zamku, a kostiumy i elementy scenografii z planu Zemsty (2002 r.) pokazane zostały w ramach wystawy czasowej Zemsta jak okiem sięgnąć w zamkowej Bibliotece Królewskiej.

Mając to wszystko na względzie, trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiednie miejsce dla ekspozycji poświęconej pamięci Mistrza niż właśnie Zamek Królewski w Warszawie. Przygotowana we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi, stanowi hołd dla wielkiego artysty i jego bogatej spuścizny, podziwianej na przestrzeni pokoleń nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Na wystawie znalazły się polskie i zagraniczne plakaty wszystkich filmów Andrzeja Wajdy, a także wypożyczone z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie najbardziej prestiżowe nagrody branży filmowej, których reżyser był laureatem – m.in. Nagroda Akademii Filmowej, zwana popularnie Oscarem, za całokształt twórczości, oraz Złota Palma, przyznana na festiwalu w Cannes za film Człowiek z żelaza. W ramach cyfrowego pokazu można również poznać relatywnie mało znaną twórczość plastyczną Andrzeja Wajdy – zdjęcia, rysunki i akwarele, pochodzące z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, a udostępnione nam przez p. Antoniego Rodowicza.

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Tomasz Taraszkiewicz z Pracowni Działań Muzealnych.

Wystawa dostępna w godzinach otwarcia Zamku
Wstęp bezpłatny (na podstawie biletu ewidencyjnego do odbioru w kasie bądź na podstawie biletu do Zamku)

Oprac. Szymon Majcherowicz


Pokaz filmu Andrzej Wajda. Moje inspiracje >