1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć

1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć

19 sierpnia26 października 2016 r.

Dziedziniec Wielki

Wystawa plenerowa 1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć jest efektem wspólnych działań Instytutu Pamięci Narodowej, Komitetu Pamięci Narodowej i Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, realizowanych w związku z przypadającą w tym roku 60. rocznicą wydarzeń 1956 r. w Polsce i na Węgrzech. Główny przekaz ekspozycji podporządkowany jest idei walki o wolność i prawdę oraz solidarności między narodem polskim i węgierskim, dzięki czemu możliwe stało się ukazanie uniwersalnego dążenia do wolności ludzi żyjących w systemie komunistycznym. Jest to również okazja do przedstawienia losów dwóch narodów, które pomimo różnej historii podczas II wojny światowej, znalazły się po tej samej stronie żelaznej kurtyny, oraz losów ludzi, którzy wbrew trudnej sytuacji umieli walczyć o wolność i nieść sobie wzajemnie pomoc. Polski wymiar roku 1956 jest akcentowany równolegle, począwszy od antykomunistycznej rewolty mieszkańców Poznania w 1956 r. Wśród prezentowanych fotografii zobaczyć można m.in. unikatowe ujęcia kolumn Armii Radzieckiej, zbliżającej się do Warszawy z baz na Ziemiach Zachodnich i Północnych w październiku 1956 r. – zarejestrowane po kryjomu przez operatorów Polskiej Kroniki Filmowej.


W 1956 roku dzieje obu narodów, złączonych wielowiekową przyjaźnią, splotły się ze sobą nierozerwalnie. Na wieść o październikowych wydarzeniach w Polsce budapesztańscy studenci rozpoczęli demonstrację pod hasłem solidarności z Polakami, gromadząc się przy pomniku gen. Józefa Bema – bohatera obu narodów. Manifestacja dała początek rewolucji, w wyniku której rozpadła się komunistyczna dyktatura. Na wieść o drugiej interwencji Związku Radzieckiego na Węgrzech, która położyła kres powstaniu, Polacy zareagowali natychmiast i zdali egzamin z solidarności, oddając krew, zbierając pieniądze czy przesyłając medykamenty.

Wystawa przedstawia dzieje Polaków i Węgrów naprzemiennie i dowodzi, że wspólna historia obu narodów jest żywa do dziś. Pamięć o rewolucji trwa w Polsce, a Węgrzy wciąż pamiętają o wsparciu ze strony Polaków. Stąd też działania poświęcone ukazaniu zbieżnej historii obu państw odbywają się pod wspólnym hasłem „1956. Polacy i Węgrzy. Razem pamiętamy”.

Pierwsze prezentacje wystawy odbyły się w Poznaniu i Warszawie. W czasie głównych uroczystości z okazji obchodów Poznańskiego Czerwca, 28 czerwca 2016 r. ekspozycję w  Poznaniu zwiedzili Prezydenci Polski i Węgier: Andrzej Duda i Janos Ader, zaś w uroczystym otwarciu wystawy w Warszawie uczestniczył marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński.

W drugiej połowie 2016 r. wystawę będzie można oglądać w ponad 20. miastach w Polsce.

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza grupy szkolne na specjalne bezpłatne zajęcia o wydarzeniach 1956 r., adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbywać się one będą w Zamku Królewskim we wtorki i czwartki od 27 września do 20 października po wcześniejszej rezerwacji terminu. Podczas tych spotkań uczniowie zapoznają się z wystawą 1956: Polska-Węgry. Historia i pamięć, wypełniając kartę pracy, wezmą udział w warsztatach przybliżających wydarzenia 1956 roku oraz poznają polskie i węgierskie symbole związane z tym tematem dzięki grze „Znajznak”.

Szczegółowy program zajęć dostępny będzie we wrześniu.

Wystawę 1956: Polska-Węgry. Historia i pamięć zwiedzać można bezpłatnie w godzinach otwarcia Zamku (poniedziałkisoboty: 10.0018.00; czwartki: 10.0020.00; niedziele: 11.0018.00).

Więcej informacji:

www.ipn.gov.pl; www.pamiec.pl


Zapraszamy!