Cykl wykładów "Rok Wazowski"

Cykl wykładów Rok Wazowski

Cykl wykładów związanych z okresem panowania dynastii Wazów w Polsce pozwoli przyjrzeć się tej epoce od strony społeczno-ustrojowej, kulturowej, historycznej, archeologiczno-architektonicznej i militarnej. Wystąpieniom towarzyszyć będzie prezentacja dokumentacji fotograficznej oraz źródeł ikonograficznych.

Bilety wstępu w cenie 5 zł dostępne w kasie Zamku oraz online


niedziela, godz. 12.00

Sala Odczytowa (Kinowa)

9 czerwca 2019 r. – „(...) wystroiła mi ją tyż cale po francusku..." – zmiany w ubiorach polskich szlachcianek za sprawą Ludwiki Marii Gonzagi. Prowadzenie: Elżbieta Dunin-Wąsowicz


środa, godz. 17.00

Sala Odczytowa (Kinowa)

19 czerwca 2019 r. – „W złoto i perły szyję miewałam ubraną abym światu nad inne była pokazaną” – wystawa klejnotów polskich XVI-XVII w. w Zamku Królewskim. Prowadzenie: Anna Saratowicz-Dudyńska, Dariusz Nowacki


Nie tylko pałac. Funkcje militarne Zamku Królewskiego w epoce wazowskiej

sobota, godz. 13.00

25 maja 2019 r. – Obrona i zdobywanie Zamku Warszawskiego w dobie wojen szwedzkich. Prowadzenie: prof. Mirosław Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Sala Odczytowa (Kinowa)

Po każdym z wykładów pracownicy Działu Archeologicznego zapraszają na specjalne oprowadzanie po reliktach fortyfikacji, eksponowanych na terenie Arkad Kubickiego.


Archiwum spotkań:

10 lutego 2019 r. – Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie. Prowadzenie: Marta Zdańkowska

20 lutego 2019 r. – Zarys historii polskiej husarii. Prowadzenie: dr Tomasz Mleczek

23 lutego 2019 r. – Odkrycia reliktów fortyfikacji wazowskich na skarpie wschodniej. Omówienie wyników badań archeologicznych i architektonicznych. Prowadzenie: Rafał Mroczek (Dział Archeologii Zamku Królewskiego w Warszawie), Małgorzata Pastewka (Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska Fronton), Loża Masońska

10 marca 2019 r. – Szwedzi i Finowie wierni Zygmuntowi III na uchodźstwie w Rzeczypospolitej. Prowadzenie: dr hab. Wojciech Krawczuk

20 marca 2019 r. – Aliquod singularis. Kolekcje królewskie w XVII wieku: przypadek Wazów polskich. Prowadzenie: prof. Michał Mencfel

14 kwietnia 2019 r. – Czy misjonarze katoliccy mogli liczyć na poparcie Polskich królów z dynastii Wazów? Prowadzenie: dr Natalia Królikowska-Jedlińska

24 kwietnia 2019 r. – Między Warszawą a Moskwą. Ikony w Rzeczypospolitej epoki Wazów. Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

15 maja 2019 r. – Powiew baroku. Architekt Constantino Tencalla i inni. Prowadzenie: Beata Artymowska

19 maja 2019 r. – Allaputryna, wizina i indyki. Kuchnia polska w epoce Wazów. Prowadzenie: prof. Jarosław Dumanowski

Animacja :

yt

Sekrety "Rolki sztokholmskiej"

pap