Konserwacja obrazu Pokój chocimski Marcella Bacciarellego

 
       
  •  

Konserwacja obrazu  Marcella Bacciarellego Pokój chocimski.

Obraz konserwowany był w roku 1969, prace jednak nie zostały udokumentowane. W ciągu ostatnich lat stan obiektu bardzo się pogorszył, wobec czego obraz wymagał gruntownej konserwacji.

W wielu miejscach zaobserwować można było uszkodzenia i wykruszenia warstw malarskich, a także zmienione i pociemniałe retusze prawie na całej powierzchni. Liczne przebarwienia i zabrudzenia werniksu sprawiły, że obraz był praktycznie nieczytelny.

Cel prac konserwatorskich:

» powstrzymanie procesu niszczenia zabytkowej materii dzieła;

» przywrócenie walorów estetycznych oraz artystycznych obiektu;

» trwałe zabezpieczenie przed procesami destrukcji;

» wykonanie badań.

Szczegółowy program prac:

» badania technologiczne obrazu (m.in. identyfikacja płótna, pigmentów, wypełniaczy, spoiw i werniksów, stratygrafia

warstw technologicznych);

» miejscowe podklejenie warstwy malarskiej;

» licowanie;

» wymiana lub korekta dublażu;

» oczyszczenie lica obrazu – usunięcie werniksów, retuszy, kitów;

» kitowanie ubytków gruntów;

» nabicie na krosno samonaprężające;

» retuszowanie ubytków warstw malarskich;

» werniksowanie;

» sporządzenie dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich.

Prace konserwatorskie odbywają się na terenie muzeum pod nadzorem Głównego Konserwatora Zamku Królewskiego w Warszawie.

Przewidywany czas zakończenia prac konserwatorskich: marzec 2018.


Sponsorzy:

Logo warsaw TIKA

Wykonawca konserwacji:

CROATON