Aktualności

20 października 2018 r. – Joseph Conrad i inni. Polscy badacze i podróżnicy w czasach walki o wolność – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią

20 października 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy


21 października 2018 r. –Półmiski, talerze, wazy, sztućce srebrne i pozłacane, a wszystko w nowym guście cyframi królewskimi ozdobione”. Na czym i czym jadano na dworze Stanisławawykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole

21 października 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

21 października 2018 r.Rembrandt van Rijn "Dziewczyna w ramie obrazu", 1641 spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką


22 października 2018 r. – Imperium Rzymskie w X wieku. Otton I i jego czasy – dyskusja panelowa


Od 23 października 2018 r. – Artyści znani i nieznani, cz.1cykl wykładów z historii sztuki


25 października 2018 r. – „Do broni, ludy”. Generał Ludwik Mierosławski i Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów, czyli jak nasi przodkowie cudzych stron bronili wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

25 października 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego

25 października 2018 r. Pokaz ikebany oraz warsztaty origami – spotkanie towarzyszące wystawie Ikebana. Forma wolności

2526 października 2018 r. – Ikebana. Forma wolności – wystawa

26 października 2018 r. – Japoński rytuał parzenia herbaty. Pokaz chanoyu – warsztaty z degustacją  towarzyszące wystawie Ikebana. Forma wolności


27 października 2018 r. – Proste i krzywe linie w obraziewarsztaty fotograficzne dla młodzieży

27 października 2018 r. – Pieśni dawnej Hiszpaniikoncert z cyklu Barwy Orientu

27 października 2018 r. – Polskich Horacych dwóch. Maciej K. Sarbiewski i Adam Naruszewiczwydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie

27 października 2018 r. – Inicjał, miniatura, czyli o sztuce iluminacji ksiąg – zajęcia z cyklu Muzealne inspiracje

27 października 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

27 października 2018 r. – Polska Opera Królewska


28 października 2018 r.  – Fotografie jako źrodło do historii mody – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym

28 października 2018 r.  – Targowisko Sztuki


29 października 2018 r. – Kurs dla przyszłych edukatorów zamkowych –  spotkanie informacyjne


3 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy


4 listopada 2018 r. „A uczone obiady? Znasz to może imię…”. Obiady czwartkowe pod patronatem króla Stanisława Augusta i kucharza Paula Tremo wykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole


8 listopada 2018 r. – Poszli nasi w bój bez broni”. Generał Romuald Traugutt – dyktator i męczennik, czyli spór o sens i znaczenie Powstania Styczniowegowykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

8 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego


od 10 listopada 2018 r.Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowejwystawa

logo

10 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

10 listopada 2018 r. – Mocarz i jego syn, czyli August II August III na tronie polskim zajęcia dla dzieci z cyklu Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora

10 listopada 2018 r. – Spojrzenie człowieka niepotrzebnego, Iwan Turgieniew i inniwydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie


15 listopada 2018 r.„Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały”. Ruch strzelecki w okresie zaborów i Legionów I wojny światowej. Spór o drogę do niepodległości – Piłsudski, Dmowski i ich sojusznicy. Zjednoczenie czy wyzwolenie ziem polskich?wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

15 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego

16 listopada 2018 r. – Kasprowy, Krokiew, klister, śnieg i parafina. To i owo o narciarstwie międzywojennym – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


17 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

17 listopada 2018 r. – Jedzie, jedzie na Kasztance... – spotkania dla najmłodszych z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza

17 listopada 2018 r. – Fotomanipulacje w obraziewarsztaty fotograficzne

17 listopada 2018 r. – Koncert Niguny spotkanie z cyklu Barwy Orientu


18 listopada 2018 r. – Botanika Wschodu, jak utrwalać wspomnienie lata - warsztaty z cyklu Szlakiem orientalnych opowieści

18 listopada 2018 r.Biel i czerwień, czyli co można przekazać mocą symbolu spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką

18 listopada 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

18 listopada 2018 r. – Moda i samochody, sztuka i politykaatrakcje towarzyszące wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


22 listopada 2018 r. – Koncert towarzyszący wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

22 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego


23 listopada 2018 r. – Józef Piłsudski w pierwszych dniach wolności – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


24 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

24 listopada 2018 r. – Biel i czerwień, czyli co można przekazać mocą symbolu – zajęcia z cyklu Muzealne inspiracje

24 listopada 2018 r. – Polska Opera Królewska

24 listopada 2018 r. – Moda przemija, styl pozostaje. O strojach II Rzeczypospolitej – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią


25 listopada 2018 r.  – Moda 100 lat temu – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym

25 listopada 2018 r. Triumf przysmaków i alegorii. Wielkie teatrum stołu koronacyjnego Stanisława Augustawykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole

25 listopada 2018 r.  – Targowisko Sztuki


1 grudnia 2018 r. - Legionowym szlakiem, od generała Dąbrowskiego do marszałka Piłsudskiegozajęcia dla dzieci z cyklu Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora

1 grudnia 2018 r. – Analogowe kopie czarno-białe w ciemni – warsztaty fotograficzne


8 grudnia 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

8 grudnia 2018 r. – Opowieść pana Hoffmana, czyli niezwykłe przygody w noc wigilijnąspotkania dla najmłodszych z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza

8 grudnia 2018 r. – Noc Orientu

8 grudnia 2018 r.Królewski pocztylion, czyli ludzie listy pisali – zajęcia z cyklu Muzealne inspiracje


9 grudnia 2018 r. – Bajki i legendy z Indii. Opowieści z Dalekiego Wschodu dla dzieci - warsztaty z cyklu Szlakiem orientalnych opowieści

9 grudnia 2018 r.  – Prasa kobieca w II Rzeczypospolitej jako źródło do historii mody – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym


12 grudnia 2018 r. – Zimowy wieczór przy świecach – spotkanie z cyklu Cztery pory roku przy świecach


14 grudnia 2018 r. – „Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka nie ma narodu” (Karol Libelt) czyli o historii języka polskiego i języku w historii Polski – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


15 grudnia 2018 r. – Preludium niepodległości. Ignacy Jan Paderewski – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią

15 grudnia 2018 r. – Wirtuoz stanu. Wspomnienie o Ignacym Janie Paderewskimwydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie


16 grudnia 2018 r.Portrety równoległe. Stanisław August i Henryk IV spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką

16 grudnia 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

16 grudnia 2018 r. – Targowisko Sztuki


21 grudnia 2018 r. – Polskie Państwo na obczyźnie 1945 - 1989 wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

KOMUNIKATY:


19 października 2018 r. Arkady Kubickiego będą niedostępne dla zwiedzających


20 października 2018 r. Sala Rady będzie niedostępna dla zwiedzających


23 października 2018 r. Arkady Kubickiego będą niedostępne dla zwiedzających


11 listopada 2018 r. Zamek będzie niedostępny dla zwiedzających


Uprzejmie informujemy, że Arkady Kubickiego oraz Ogród Górny dostępne są w godzinach otwarcia Zamku (wtorek, środa, czwartek, sobota: 10.0018.00, piątek: 10.0020.00, niedziela: 11.0018.00) do odwołania. Wystawa w Arkadach jest okresowo nieczynna.