Aktualności

721 grudnia 2018 r. - Stradivarius w Zamkuwystawa


12 grudnia 2018 r. – Zimowy wieczór przy świecach – spotkanie z cyklu Cztery pory roku przy świecach


14 grudnia 2018 r. – „Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka nie ma narodu” (Karol Libelt) czyli o historii języka polskiego i języku w historii Polski – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


15 grudnia 2018 r. – Preludium niepodległości. Ignacy Jan Paderewski – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią

15 grudnia 2018 r. – Wirtuoz stanu. Wspomnienie o Ignacym Janie Paderewskimwydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie

15 grudnia 2018 r. - Koncert kolęd (brak biletów)


16 grudnia 2018 r. - Koncert kolęd godz. 15.00 - bilety dostępne

16 grudnia 2018 r.Portrety równoległe. Stanisław August i Henryk IV spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką

16 grudnia 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

16 grudnia 2018 r. – Targowisko Sztuki


21 grudnia 2018 r. – Polskie Państwo na obczyźnie 1945 - 1989 wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

KOMUNIKATY:


11 grudnia 2018 r. – Sala Rady oraz Sala Wielka będą dostępne jedynie do wglądu

2–25 stycznia 2019 r. – Przerwa konserwatorska

6 stycznia 2019 r. – otwarta tylko wystawa Znaki Wolności...