Wystawa Pokolenia wolności

29 lipca4 października 2020 r.

Dziedziniec Wielki

W XX w. w historii naszego narodu szczególnie zapisały się trzy pokolenia Polaków. Pierwsze wywalczyło niepodległość ojczyzny i obroniło ją przed najazdem bolszewickim w sierpniu 1920 r. Drugie – skrwawione w II wojnie światowej i w późniejszym oporze przeciwko zniewoleniu komunistycznemu – to pokolenie Polski Walczącej. I wreszcie trzecie – wyrosłe z doświadczeń opozycji demokratycznej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – pokolenie Solidarności, wielkiego ruchu społecznego przebudzonego latem 1980 r., którego zasługą było obalenie komunizmu i ponowne odrodzenie się Rzeczypospolitej. Przez pryzmat losów kilku rodzin polskich: Gwoździewiczów, Magierskich, Majdzików, Lazarowiczów i Kuleszów wystawa ukazuje  dziedziczone z pokolenia na pokolenie dążenie do wolności, które inspirowało kolejne generacje rodaków. Wolność jest nierozerwalnie związana z polskością, a Polska z silnym fundamentem rodziny.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wstęp wolny.


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/node/871