Zapraszamy na kolejną edycję corocznego wydarzenia poświęconego książce religijnej
 

XXVII Targi Wydawców Katolickich
 

29 września2 październik 2022 r.

Arkady Kubickiego i Ogrody Królewskie


Udział w tegorocznej edycji Targów zadeklarowało już blisko 140 wystawców. Swoją ofertę wydawniczą kulturalną i społeczną zaprezentują oficyny kościelne, zakonne i świeckie, religijne i branżowe stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Organizatorzy szczególnie dumni są z obecności licznej reprezentacji gości zagranicznych.

„Mimo przedłużającej się tragedii wojny, która dotknęła Ukrainę, udało się doprowadzić do obecności podczas targów kilku wydawnictw religijnych z tego kraju. Cieszę się niezmiernie, że polscy i ukraińscy czytelnicy będą mogli spotkać się w jednym miejscu, aby wzajemnie poznawać swoją kulturę, koncentrując się łączących nas więziach religijnych, kulturowych i społecznych” – komentuje ks. Roman Szpakowski sdb, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich..

To zresztą niejedyny akcent zagraniczny tegorocznych Targów.  Będzie można zapoznać się także z ofertą oficyn z Białorusi, tradycyjnie nie zabraknie także gości z Wydawnictwa Watykańskiego.

Według intencji organizatorów Targi mają być spotkaniem ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym oraz ilustrowanym obrazem i dźwiękiem. Niezmiennie mają być okazją do niezwykłych spotkań czytelników z książkami i ich autorami. Program towarzyszący, na który złożą się aktywności przygotowane przez wystawców debaty merytoryczne oraz spotkania autorskie w salach, namiotach i przy stoiskach wydawców, będzie liczył blisko 200 wydarzeń.

Więcej informacji
 

Godziny otwarcia sali wystawowej:
Czwartek (29 września): godz. 10.00–18.30
Piątek (30 września): godz. 10.00–18.30
Sobota (1 października): godz. 10.00–18.30
Niedziela (2 października): 10.00–17.30

Wejście:
od ul. Grodzkiej
od Wisłostrady (przez Ogrody Zamkowe)
przez Zamek Królewski

Wstęp:
Dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat, emeryci i renciści – 1 zł
Dorośli – 3 zł
Bilet rodzinny (Rodzice z dziećmi do 18 lat) – 5 zł
Karnet na wszystkie dni targowe – 6 zł

Wstęp wolny (bezpłatny) na Targi:
Bibliotekarze i księgarze – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
Dziennikarze za okazaniem legitymacji prasowej
Dzieci do lat 7 włącznie (pod opieką dorosłych)
29-30 września młodzież szkolna

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/node/1565