Ludwika Maria Gonzaga. Między Paryżem a Warszawą – sesja naukowa

Sesja naukowa

Ludwika Maria Gonzaga (1611 – 1667). Miedzy Paryżem a Warszawą

19 maja 2017 r., godz. 9.0018.00

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego w Warszawie

Ludwika Maria (1611 – 1667), francuska księżniczka z dynastii Gonzaga de Nevers, była żoną dwóch władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Władysława IV i Jana Kazimierza. Gdy w 1646 roku przybyła do nowego kraju, niewiele zapowiadało, że stanie się jedną z ważniejszych kobiecych postaci w jego dziejach.

Mimo iż jej życie prywatne nie układało się zbyt szczęśliwie (nieudane pierwsze małżeństwo, śmierć w bardzo młodym wieku dwójki dzieci, których doczekała się z Janem Kazimierzem, stałe kłopoty ze zdrowiem), królowa znalazła energię i siły, by zaangażować się w działalność polityczną, wspierać kulturę, naukę oraz znaczące fundacje religijne. Szczególnie ważna okazała się aktywność władczyni w czasie Potopu, gdy odegrała istotną rolę w walce z okupującymi część Rzeczypospolitej Szwedami, oraz w ostatnich latach życia, kiedy wspierała próby reform ustrojowych. W historii Warszawy królowa zapisała się jako fundatorka klasztoru i kościoła sióstr Wizytek, które sprowadziła z Francji i które przez lata wspierała.

Sesja naukowa Ludwika Maria Gonzaga (1611 – 1667). Miedzy Paryżem a Warszawą ma na celu upamiętnienie 350. rocznicy śmierci królowej poprzez przedstawienie wyników najnowszych badań na temat jej życia i działalności. Do udziału w niej zaproszono historyków, historyków sztuki i badaczy literatury, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe (m.in. uniwersytety w Oxfordzie i Aberdeen, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz instytucje dziedzictwa narodowego związane z królową (Zamek Królewski w Warszawie). Przedstawią oni referaty przybliżające sylwetkę Ludwiki Marii jako władczyni, prowadzącej działalność polityczną na arenie krajowej i międzynarodowej, oraz patronki sztuki, a także ukazujące sposób, w jaki postrzegano królową w Rzeczypospolitej i Europie.

 


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/strona/wyklady-konferencje-naukowe-debaty/724-ludwika-maria-gonzaga-miedzy-paryzem-warszawa-sesja